Praha, 29. srpna 2019 – Ministerstvo práce a sociálních věcí vyřadilo z tendru na zakázku pro systém na výplatu sociálních dávek společnost, která podala nejnižší nabídku. Kvůli podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu jedné jediné položky z nabídky, tzv. ceny člověkodne rozvoje, ministerstvo z řízení vyloučilo společnost DXC Technology, kterou na konci roku 2018 vybrala komise MPSV. Tento výběr však zpochybnil Úřad na ochranu hospodářské soutěže kvůli formálním nedostatkům. MPSV namísto odvolání proti tomuto rozhodnutí a napravení chyb přistoupilo k opakování výběru s argumentem časové úspory. Po vyřazení jednoho z účastníků však hrozí další časové prodlevy. Čas pro zajištění IT systému pro vyplácení dávek se mezitím krátí. Nový systém má začít fungovat od ledna 2021 a nic bohužel nenasvědčuje tomu, že by byl zbytečným výdajům konec.

MPSV už na konci roku 2018 vybralo jako nového dodavatele dávkových systémů firmu DXC Technology s nabídkou ve výši 270 milionů korun. Výsledek však napadla společnost OKsystem, která s nabídkou ve výši 829 milionů neuspěla. Vedení MPSV se rozhodlo ustanovit novou komisi, ale nevyřešilo formální nedostatky v tendru během odvolacího procesu tak, jak by bylo standardní. Po více než měsíci nová komise usoudila, že jedna z marginálních položek v nabídce DXC Technology může představovat riziko a proto ji vyřadila ze soutěže. Lze přitom očekávat, že vítěz předchozího tendru se s výsledkem nespokojí a proti výsledku se odvolá stejně, jako to předtím udělal OKsystem. Ačkoliv cena tvoří polovinu hodnotícího kritéria soutěže, byla právě na tomto základě jedna ze společností vyřazena. Pokud MPSV nakonec zakázku přidělí současnému dodavateli OKsystem, zvítězí společnost s trojnásobnou cenovou nabídkou, která je celkově vyšší o 0,5 miliardy korun než nabídla vyřazená firma. Postup MPSV proto považuji za minimálně nestandardní.