Praha, 9. dubna 2020 – Sněmovna dnes po půlnoci schválila opatření ke zmírnění dopadů ekonomických opatření přijatých kvůli koronavirové epidemii. Do 30. června nebudou probíhat mobiliární exekuce ani dražby a daňový bonus i odstupné získají ochranu. Částka pro provedení dražby nemovitosti se zvýší z 30 na 100 tisíc na úrovni jistiny. Sankce budou pouze do výše zákonného úroku a výběr z exekuovaného účtu bude odpovídat čtyřnásobku životního minima. Vedle toho došlo i k rozšíření oddlužení pro OSVČ. Věřím, že opatření, o jejichž přijetí jsem několik týdnů usiloval, výrazně omezí nárůst počtu dlužníků v období ekonomické krize a minimalizují dopady na ty, u nich už exekuce probíhá.

Kromě opatření, která Sněmovna přijala na ochranu lidí postižených dopady nouzového stavu a doprovodnými omezeními, je v oblasti exekucí na stole zásadní návrh, který zavádí teritorialitu exekutorů, tedy princip 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště. Vládní návrh, který je nyní ve Sněmovně, vychází z úpravy, kterou jsem navrhl již v minulém roce. Děkuji kolegům, zejména Kateřině Valachové, Janu Farskému a Marku Výbornému a Patriku Nacherovi, za konstruktivní diskuzi a společné úsilí při přípravě společných návrhů. Návrh ministerstva jsme upravili v rámci legislativní nouze na maximum. Mrzí mě, že neprošel pozměňovací návrh, který zkracoval proces oddlužení na 3 roky, jak požaduje evropská směrnice, která čeká příští rok na implementaci. Současný nefunkční systém je třeba změnit dříve, než se objeví noví dlužníci po současné krizi. Z úst předsedy podvýboru zaznívá, že to do začátku prázdnin stihneme, tak doufejme, že tomu tak opravdu bude.