Praha, 27. července 2020 – Vláda dnes projedná návrh na zrušení soukromých exekutorů. S Piráty dlouhodobě upozorňujeme na nutnost reformy exekucí a pomoci pro statisíce občanů v dluzích. Proto máme již dva roky ve Sněmovně připravenou novelu exekučního řádu. Její projednávání bohužel vládní poslanci spolu s ODS neustále blokují a odsouvají. Vyzýváme tak vedení státu, ať se nazaštiťuje planými dramatickými sliby typu zrušení soudních exekutorů, ale projedná konečně Piráty připravenou legislativu, která by mohla lidem v nouzi skutečně ulevit.

Pirátský návrh tkví v zavedení principu 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště. Ministerstva i soukromý sektor souhlasí, že úprava exekucí je třeba a spoustu jimi identifikovaných problémů řeší právě pirátský návrh, který už dva roky čeká na projednání. Místo stálého předkládání nových radikálních a k neúspěchu odsouzených návrhů by bylo tedy vhodné soustředit se spíše na rozdělanou práci. Jedině spojením sil se nám podaří prosadit změnu.

Změny, které tzv. krajská teritorialita exekutorů přináší, navrhují do materiálu poslanců SPD i samotné státní instituce jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo vnitra. Explicitně mluví o zrychlení a zefektivnění procesu vymáhání práva a resort vnitra při této příležitosti přímo zmiňuje návrh Pirátů. Jít cestou dílčí novely navrhuje i Nejvyšší soud a samotná Exekutorská komora, která teritorialitu dlouhodobě podporuje a mluví v souvislosti s dnešním návrhem o totálním krachu vymahatelnosti práva a varuje před vymahači s pálkami.

Nejsou to ale jen státní instituce, kdo zastává stanovisko v duchu novely Pirátů. Třeba Unie zaměstnavatelských svazů k návrhu SPD říká, že nyní spíše záleží na tom, jakou podobu bude mít v budoucnu tolik diskutovaná teritorialita. Svaz průmyslu má zase za to, že zpřesnění právní úpravy práce exekutorů, důslednější kontrola a zároveň zajištění rychlosti exekučního řízení je pro společnost výrazně přínosnější než navrhované zrušení institutu soudních exekucí. K podobným závěrům dochází i Asociace malých a středních podniků, která ve svém stanovisku zdůrazňuje, že je celkově vhodnější řešit problematiku výkonu exekucí spíše novelizací současného systému, než vytvářet kompletní novou právní úpravu a proměnu celého systému exekucí.