Praha, 1. července 2019 – Babišův kabinet dnes vyslovil souhlas s novelou občanského soudního řádu týkajícího se exekucí. I přes dlouhou debatu, která se o tomto tématu vede ve Sněmovně, obsahuje návrh řadu nedostatků. Tím nejzávažnějším je koncentrace exekucí, která v podání Ministerstva spravedlnosti ČR nepřiměřeně nahrává velkým exekučním úřadům. Piráti přitom již před devíti měsíci předložili Sněmovně vlastní návrh na koncentraci exekucí, která zavádí princip jeden dlužník = jeden exekutor v místě bydliště. Exekutora má vybrat krajský soud, aby byla dodržena nestrannost a nezávislost exekučního řízení.

Ačkoliv se návrh Ministerstvo spravedlnosti ČR tváří, že zavádí podobný princip, posiluje naopak velké exekuční úřady. Při první exekuci dosud nezadluženého člověka si věřitel stále může libovolně vybrat exekutora. Každý další věřitel, který by v budoucnu podával exekuci vůči stejnému dlužníkovi, se však musí smířit s předvybraným exekutorem. Výsledkem bude přirozený boj exekutorů o „zakázky” v podobě prvních exekucí a nerovné postavení mezi věřiteli. To může vyústit ke zlikvidování menších úřadů. Dokonce i ministryně spravedlnosti Marie Benešová v roli předsedkyně legislativní rady vlády formulovala stanovisko, v němž explicitně uvádí, že se materiál nevypořádává s koncepčními připomínkami, jako je zejména zavádění koncentrace exekucí bez současného zavedení principu teritoriality exekutorských úřadů.

Vládní novelu by měla Sněmovna projednat v září ve spojené rozpravě s pirátským návrhem. Řada změn zanesená v ministerském návrhu je krokem vpřed. Bohužel, bez prvku místní příslušnosti exekutorů, který jsme navrhli, nemůžeme tento zákon v žádném případě podpořit.