Praha, 14. února 2018 – Jsme zklamaní z postoje Vlády ČR, která chce obhajovat šmírování před Ústavním soudem ČR. Pirátská ústavní stížnost se opírá jak o stanovisko Evropského soudu pro lidská práva, tak o odborně zpracovaná data z okolních zemí. Data retention představují plošný zásah do soukromí každého občana, vzniká velké množství dat, která mohou být zneužita. Přitom na základě dostupných dat nedošlo v žádné zemi, kde se plošný sběr dat uplatňuje, k proklamovanému snížení kriminality. Stávající zákon navíc shromažďuje i data osob, která jsou ze zákona povinny dodržovat profesní tajemství, na druhé straně je ale možné tento invazivní nástroj obcházet, což vede k tomu, že nemíří na ty, kvůli nimž byl zaveden. Věříme, že Ústavní soud se nenechá vládním usnesením ovlivnit a kritizované paragrafy zruší.