Praha, 7. května 2020 – Piráti dnes odeslali výzvu Vládě ČR, aby uvedla podmínky, za jakých lze konat dětské letní tábory. Dětské letní tábory zajímají desítky tisíc rodičů. Aby si se svou rodinou mohli naplánovat léto, potřebují vědět, za jakých podmínek budou letní tábory fungovat. Jelikož od 25. května mají začít fungovat školy, kde se budou setkávat stovky tisíc dětí, je zcela logické uvažovat i o umožnění letních dětských táborů. Zároveň je třeba zdůraznit, že na dvou letních měsících jsou ekonomicky závislé de facto všechny subjekty podnikající v této oblasti.

Zdůrazňujeme, že zásadní pro rodiče a především organizátory je předvídatelnost situace. Uspořádat letní tábory včetně všech zdravotních pravidel, které budou muset děti, vedoucí i organizátoři dodržovat, není jednoduché. Organizátoři, rodiče i Piráti jsou si vědomi potřeby připravit se na různé vývoje epidemiologické situace, a právě proto je nutné upřesnit epidemiologická pravidla dostatečně brzy. Organizátoři potřebují mít dostatek času na přípravu táborů, zaškolení i informování rodičů. Ale i na případné zrušení táborů a informování zaměstnanců o této variantě.

Vyzýváme proto Vládu ČR:

  • Aby nejpozději do 31. května představila jasné a smysluplné podmínky a pravidla pro pořádání dětských táborů, aby se pořadatelé i rodiče mohli připravit včas a v klidu, a pravidla nenastavovala a neměnila na poslední chvílí, jak se již několikrát v minulých týdnech stalo.

  • Aby smysluplnost podmínek a pravidel, za kterých budou moci dětské tábory probíhat, připravila nejen s epidemiology, ale i členy Asociace dětské rekreace ČR, kteří zastupují provozovatele dětských táborů a mohou do debaty přinést přímé zkušenosti z praxe.

  • Na táborech je určitě možné a smysluplné zakázání výletů dětí např. do aquaparků a dalších míst s vyšším rizikem přenosu nákazy, zavedení kontrolních měření teploty při přijímání dítěte na tábor či zakázání návštěv rodičů v průběhu turnusu. Naopak dodržování dvoumetrových rozestupů, nošení roušek či již několikrát zmiňovaná avšak těžko uchopitelná homogennost skupin dětí při letních táborech smysl nedává.