Česká republika si polepšila v novém Indexu vnímání korupce o jeden bod a podle mě se to do budoucna ještě zlepší. V Parlamentu se dokončuje proces přijetí novely zákona o státním zastupitelství a vláda brzy do dolní komory pošle k projednání také zákon o lobbování a novelu zákona o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů.

Jsem rád, že se po nástupu naší vlády podařilo oživit činnost Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, které nyní předsedám. Také bych ocenil, že jsme loni na radě projednali dva velmi důležité protikorupční zákony: novelu zákona o státním zastupitelství, kterou nyní čeká závěrečné schvalování v Poslanecké sněmovně, a také nový zákon o lobbování, jehož přijetí do poloviny roku 2025 je navázáno na čerpání peněz z Národního plánu obnovy. Projednávání této nové regulace vláda, věřím, dokončí příští týden. Do zákona o lobbingu protikorupční rada stejně jako Legislativní rada vlády doporučila zahrnout i prezidenta či asistenty poslanců a senátorů. V předloženém návrhu zákona by bylo vhodné doplnit procentuální výpočet sankce z obratu právnických osob za porušení zákona, tak jak je to obvyklé při regulaci ochrany hospodářské soutěže. Na projednání vládou čeká i novela zákona o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů. Novela posílí právo na spravedlivý proces těchto veřejných funkcionářů a jejím přijetím splníme další doporučení GRECO (Skupina států Rady Evropy proti korupci).

„Domnívám se, že až se podaří přijmout tyto protikorupční zákony, posune se Česká republika v hodnocení – tedy Indexu vnímání korupce (CPI) zase o kus nahoru,“ uvádí k zveřejnění zprávy Transparency International ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

Zpráva Transparency International zde.