Plánuji, aby se Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí v tomto roce scházela častěji než v předchozích letech, kdy to bylo dvakrát do roka. Věřím, že díky tomu budeme mít dostatečný prostor podrobně prodiskutovat předkládané protikorupční zákony. Mezi nejdůležitější z nich budou z pohledu boje s korupcí patřit zákon o lobbingu, změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Zároveň bychom v radě rádi tento rok vyhodnotili závěry mezinárodní srovnávací studie ke střetu zájmů a na jejím základě identifikovali problémy v současném českém zákoně.