Praha, 6. března 2018 – Piráti podporují přímou volbu starostů a hejtmanů již od svého vzniku, tedy dávno před tím, než Tomio Okamura založil první ze svých stran. Návrh SPD má řadu nedostatků, které je třeba ve sněmovním 2. čtení odstranit, a to dříve než bude možno zahájit diskuzi o prováděcích zákonech.

Je naprosto nezbytné v Ústavě ČR vymezit úlohy a vztahy přímo zvoleného starosty/hejtmana a zastupitelstva. Například tak, jak to má slovenská ústava. Bez toho návrh nelze schválit. Také je na místě zakotvit v ústavě poměrnost voleb do zastupitelstev. Návrh pana Okamury definuje existenci rady, aniž by jakkoliv vymezoval její kompetence, vznik či vztah k ostatním orgánům. Bez toho by zavedení existence rad bylo lepší z ústavy vypustit a řešit je až v zákoně, kde lze řešit, u jak velkých obcí mají vůbec existovat.

<h2>Návrh přímé volby starostů/hejtmanů dle Pirátů</h2> <h3>Piráti podporují přímou volbu starostů a hejtmanů a to z důvodů:</h3>

o dělby moci, kdy jednotlivé osoby budou mít jasněji oddělené role a rozdělené zodpovědnosti a pravomoci, vzájemně se kontrolují a vyvažují;

o stability vlády, kde exekutiva není paralyzována a blokována nejasnou situací v zastupitelstvu;

o osobní zodpovědnosti zvoleného zástupce, se kterým se volič může lehce identifikovat;

o vyšší participace občanů, neboť studie predikují v takovém případě vyšší volební část, a tedy i vyšší občanskou spoluzodpovědnost za svou obec;

o jednodušší odvolatelnosti přímo voleného zástupce, kteroužto též dlouhodobě prosazují.

<h3>Přímá volba je zavedena v sousedních zemích (Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko).</h3> <h3>Starosta/hejtman a jeho zástupce by měli být voleni v přímé volbě</h3>

umožňující seřadit kandidáty podle preference (např. Schulzova metoda, alternativní hlasování). Zástupci starosty/hejtmana se rozumí 1. náměstek a nástupce pro případ zániku mandátu v průběhu období.

<h3>Funkční období starosty/hejtmana by mělo být shodné se zastupitelstvem.</h3>

Přímo volený starosta/hejtman by měl mít možnost zastupitelstvo rozpustit. Poté by následovaly nové volby nejen zastupitelstva, ale i starosty/hejtmana. Stejně tak zastupitelstvo by mělo být schopno se kvalifikovanou většinou rozpustit.

<h3>Starostovi/hejtmanovi by měly náležet pravomoci vyhrazené radě</h3>

a další kompetence operativního řízení. Rada bude toliko poradním a exekutivním orgánem.

<h3>Členy rady jmenuje starosta/hejtman</h3>

z osob pro funkci kvalifikovaných a po jejich předchozím schválení zastupitelstvem. Starosta/hejtman může na člena rady převést část svých pravomocí. Členové rady by neměli být zastupiteli.