Praha, 12. května 2020 – Vláda stále nevyjasnila, zda rodiče, jejichž děti nebo členové domácnosti jsou v rizikových skupinách, mají i nadále možnost čerpat ošetřovné. Jasné rozhodnutí o tom, jak to s ošetřovným má být, vláda už několik týdnů odkládá navzdory znovuotevření řady mateřských škol. Rodiče jsou tak často zoufalí a chybí jim zcela základní informace. S Piráty požadujeme po vládě jasné stanovisko, které definuje nárok na ošetřovné v návaznosti na postupné uvolňování opatření v oblasti školek a škol. Možnost svobody volby pro rodiče preferujeme z praktických důvodů zachovat do konce června.

Postupné otevírání mateřských škol provází celá řada nejasností. Mateřské školy nebyly vládou nikdy plošně uzavřeny a rozhodnutí o jejich uzavření zůstalo v kompetenci ředitelů mateřských škol, jednotlivých obcí a dalších zřizovatelů. Pokud mateřská škola zůstala otevřená, rodiče ztratili nárok na ošetřovné, protože podmínkou pro přiznání ošetřovného je potvrzení o uzavření školy. Manuály pro školy vydané ministerstvem školství zároveň definují rizikové skupiny z řad dětí, kterým je doporučován návrat do školského zařízení. Aktuálně nastavená pravidla pro výplatu ošetřovného se však nezabývají situací, kdy dítě nenastoupí do mateřské školy z důvodu rizikovosti své či jiného člena rodiny, nebo protože mají rodiče obavy o zdraví svého dítěte. Stejně tak není jasné, zda bude na ošetřovné mít nárok rodič dítěte, u něhož mu časy otevření škol či školek stejně znemožní návrat do práce (například kvůli chybějící družině nebo zkrácení provozní doby MŠ).

U škol je všem rodičům umožněno, aby si sami zvolili, zda své dítě do školy dají či nikoli. U školek mnoho rodičů kvůli rizikovosti dítěte nebo člena domácnosti preferuje, aby děti zůstaly doma, jelikož v mateřské škole nebudou využívány osobní ochranné pomůcky. Rodiče jsou tedy již nyní vystaveni situaci, kdy neví, zda budou mít nárok na ošetřovné i v okamžiku, kdy budou mít oprávněnou obavu o zdraví svých dětí i své, a jsou mnohdy před “Sofiinou volbou”, zda zajistit příjem rodiny či brát ohled na zdraví. Navíc vláda nijak neřeší problém s alergiemi a související rýmou či kýcháním. Školky berou pouze stoprocentně zdravé děti a při prvním kýchnutí bude muset rodič okamžitě dítě vyzvednout, takže pro zaměstnavatele i zaměstnance bude vzrůstat pracovní nejistota a stres. Za zmínku stojí i to, že v řadě školek rodič vyplňuje čestné prohlášení, že dítě 14 dní před nástupem neprojevovalo příznaky možného virového onemocnění.

Pirátský poslanec Lukáš Bartoň a jeho tým se nyní také zabývají rozhodnutím MŠMT o tom, že speciální školy a třídy pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování zůstanou uzavřené až do konce školního roku. Toto považuji za nepřijatelné, protože o otevření škol rozhoduje vláda, která žádnou výjimku neudělala, což znamená, že speciální školy by se měly otevřít stejně jako ostatní. MŠMT přece nemůže hygienickým manuálem rozhodnout o vyloučení rodin dětí s postižením ze vzdělávání. Odborné zdůvodnění bude místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň žádat zítra na zasedání výboru. Navíc speciální školy mají daleko lepší předpoklad pro zajištění hygienických podmínek a můžou využít výjimky ve vyhlášce, kdy by bylo ve třídách čtyři až šest dětí (běžně jsou ve třídě tři pracovníci – tedy maximálně devět osob).