Praha, 13. prosince 2019 – Dnes jsem odeslala písemnou interpelaci ministryni Janě Maláčové. Zajímá mne, zda byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR veřejnost dostatečně informována o možnostech navýšení rodičovského příspěvku. Obávám se, že v řadě rodin stále panují nejasnosti. V souvislosti s tím žádám o odpovědi i na to, jak MPSV instruovalo jemu podřízený Úřad práce. Ptám se, jaké materiály obdrželi v průběhu přípravy navýšení rodičovského příspěvku pracovníci Úřadu práce, a prosím o jejich zaslání. Dále žádám o informaci, kdy tuto informační podporu Úřad práce obdržel a zda obdržel od MPSV nějaké další pokyny směrem k rodičovskému příspěvku.

Zajímá mě také, zda existují jiné informace k rodičovskému příspěvku na webových stránkách spravovaných přímo MPSV než tyto. Například kalkulačku pro výpočet výše příspěvku jsem nenalezla. Na výše zmíněném webu je uvedeno: „Není potřeba nikde žádat, celková částka rodičovského příspěvku se automaticky zvedne všem rodinám, kterých se navýšení týká. Tyto rodiny budou informovány dopisem, který budou úřady práce odesílat poté, co prezident novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše.”

Tedy opravdu nebyly rozeslány žádné dopisy předem? V tom vidím skutečně velkou potíž. Na svém facebookovém profilu v příspěvku ze dne 29. listopadu 2019 paní ministryně Maláčová zmiňovala, že každý, komu by hrozilo, že by z nějakého důvodu mohl přijít o navýšení příspěvku, dostane v prosinci od Úřadu práce písemné upozornění. Kolik takových upozornění Úřad práce k dnešnímu dni rozeslal? Jakého typu problémů se to týkalo? I na to se ptám v interpelaci.

Jak dostatečné bylo informování o možnosti měnit výšku čerpání jen jednou za 3 měsíce? Jde mi o situace, kdy si lidé na základě hojně poskytovaných informací i vaším ministerstvem až v prosinci 2019 prodlouží dobu čerpání (sníží částku) a opětovné navýšení tak budou moci provést až v březnu 2020. A jaký je důvod toho, že u takto dlouho připravované změny nebyly informační materiály k dispozici alespoň od okamžiku dosažení koaliční shody, tedy s půlročním předstihem?