Praha, 16. srpna 2019 – V rámci výjezdů, během nichž se věnuji především funkčním modelům podpory bydlení a s tím související sociální práci, jsem se včera setkala s představiteli města Kadaň v Ústeckém kraji. Se starostou Jiřím Kulhánkem a jeho spolupracovníky jsme probírali připravovanou novelu zákona o nepojistných dávkách na bydlení a také možnosti a meze praxe na úřadu práce. Následně jsem navštívila místní sídliště ohrožené koncentrací sociálně patologických jevů, prohlédla si byty zařazené do projektu prostupného bydlení a dozvěděla jsem se o fungování tamní střední školy, která cíleně nabízí učňovské obory umožňující dokončování studia pro sociálně ohroženou mládež.

U dopoledního jednání k dávkám v bydlení a k fungování úřadu práce, na který přešla řada povinností dříve náležejících obcím, nechyběli starosta Jiří Kulhánek, místostarosta Jan Losenický, ředitel městské policie Jindřich Drozd, vedoucí sociálního odboru Tomáš Mědílek ani pirátská zastupitelka Hana Vodrážková. Velkým tématem byla chybějící cenová mapa obvyklého nájemného, kterou pro celou ČR již několik let slibuje zajistit Ministerstvo pro místní rozvoj. V reálu pak místní pracoviště ÚP bohužel nepostupují jednotně při vyhodnocování oprávněné ceny bydlení a vzniká tak prostor pro stanovení vyšších nájmů sociálně slabým ze strany pronajímatelů.

Sídliště B a Prunéřov, kde návštěva pokračovala, představují místní problematické lokality. Předsedům některých SVJ, kteří se na sídlišti potýkají s problémovými a neplatícími nájemníky, jsem představila svůj záměr připravit legislativní návrh, který zlepší jejich postavení v případě, kdy se člen SVJ dostane do exekuce a má dluhy vůči celému společenství, které navíc během exekučního či insolvenčního řízení nadále narůstají.

Dále jsme probírali pozitivní příklad přizpůsobení nabídky vzdělání místním potřebám. Před několika lety využili v Kadani bývalou střední zemědělskou školu a změnili nabídku studijních oborů tak, aby mohli oslovit mladé, kteří předčasně odcházeli ze škol bez ukončeného vzdělání. Otevřeli několik oborů typu E, např. zednické nebo zahradnické práce, po kterých je v regionu poptávka. O studium je zájem a procento mladých, kteří studium reálně dokončí, je velmi příznivé.

Dále jsem v rámci setkání s veřejností ještě měla možnost hovořit s dlouholetou ředitelkou Městské správy sociálních služeb a také radní Lenkou Raadovou, a to mimo jiné o omezené kapacitě městských bytů a nabízení bytů s dluhy s podmínkou úhrady novým nájemcem. Shodly jsme se, že by bylo fér, aby v takovém případě měli noví nájemníci zajištěnu delší dobu nájmu než jeden rok, jako je to v současnosti.

Z návštěvy Kadaně si odnáším přesvědčení, že náš připravovaný legislativní návrh na zvýšení zaručeného podílu při exekucích na zadlužené neplatiče v SVJ jde správným směrem. Stejně tak je Kadaň příkladem, že lokální spolupráce obce s neziskovými organizacemi a školami nese ovoce.