Praha, 30. července 2018 – Nově jmenovaná ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová se nemůže pyšnit žádnými výraznými úspěchy. Ve vzduchu tak visí otázka, zda dokáže toto robustní ministerstvo řídit systematicky a diplomaticky zároveň. Rozhodující bude zejména to, zda zvládne řešit palčivé aktuální problémy, jako je problematika dostupného bydlení, ale také konkrétní vize pro důchody, nastavení účinného systému pro podporu pracujících při exekucích a insolvencích, usnadnění nástupu zpět do práce ženám vracejícím se z mateřské či rodičovské prostřednictvím částečných úvazků nebo stabilizace fungování Úřadů práce ČR, kde panuje obrovská fluktuace zaměstnanců. Případný neúspěch ministryně by jen dál zbrzdil roky čekání na zlepšení.

Agenda Ministerstva práce a sociálních věcí ČR má přímý dopad na kvalitu života našich občanů a pro ČR je to naprosto klíčový resort. Protože se aktuálně řeší tak zásadní témata, jako jsou dostupné bydlení, podpora pro rodiny a rodiče s dětmi, transformace ústavů (zpracovaná zejména v Pardubickém a Zlínském kraji) nebo kvalita a dostupnost sociálních služeb, je nezbytný komplexní a přitom do detailu propracovaný přístup. Rozhodující bude, zda Jana Maláčová dokáže řešit zmíněné problémy ve spolupráci s dalšími ministerstvy a také s kraji. Za Piráty chci akcentovat především nutnost řešení eNeschopenky, resp. reálné propojení různých databází v gesci práce a sociálních věcí, což umožní skutečnou digitalizaci a usnadnění přístupu k službám státu nebo podporu služeb prevence, zejména sociálně aktivizačních služeb. Velkou výzvou potom je zákon o sociálním bydlení, kde musí mít MPSV velmi silnou pozici při jednání s dalšími resorty a dotčenými subjekty, hlavně obcemi.

Nezbytné důchodové reformě se ministryně Maláčová zatím věnuje jen slovně: chce důchody navýšit seniorkám. Odůvodnění už ale nezmiňuje a stejně tak ani vyrovnání případné péče o děti v důchodech mužů samoživitelů. Nesmíme proto zapomenout především na to, co nerovné důchody mezi ženami a muži způsobuje, a to je často nerovnost platů a pozic v zaměstnání. Zlepšení postavení žen - matek malých dětí by podpořilo například snížení sociálních odvodů a tak zvýšení motivace pro ty, kdo je zaměstnají.