Praha, 11. prosince 2019 – Institut INESAN včera zveřejnil reprezentativní výzkum realizovaný pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  Podle 93 procent dotázaných lidí v Česku je podpora v bydlení potřebná. Podle čtyř pětin respondentů současné počty sociálních bytů nestačí a 85 procent dotázaných podporuje vznik zákona, který by měl řešit právě oblast sociálního bydlení. S ohledem na požadavky veřejnosti se formou písemné interpelace ptám předsedy vlády Andreje Babiše, který má zákon o sociálním bydlení ve společném programu, ale vůbec ho neřeší, na následující:         * Jakým způsobem podpoří vámi vedená vláda legislativní úpravu bydlení (tedy i tzv. sociální bydlení)?         * V plánu legislativních prací na příští rok vidím až v termínu 12/2020 v gesci MMR návrh zákona o dostupnosti bydlení. Zahrnuje-li tento zákon i problematiku sociálního bydlení, proč se zákonem, po kterém je zjevná poptávka, a veřejnost i odborná veřejnost se shodují, že je potřebný, nepočítáte v termínu, který by umožnil jeho prosazení a přijetí během vašeho působení ve funkci? * Jak vámi vedená vláda podpoří obce, které by chtěly dostupnost bydlení řešit už nyní, ale stávající legislativa jim neposkytuje žádné garance, že je stát podpoří?      * Program Výstavba není dostatečný – neposkytuje totiž garanci prostředků na úhradu sociální práce, která je v některých případech zcela nezbytná. Jak ho doplníte? 

Výzkum realizovaný institutem INESAN pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR naleznete zde