Praha, 17. dubna 2020 – Ministryně Alena Schillerová dnes představila čísla týkající se žádostí o podporu osobám samostatně výdělečně činným. O státní podporu prozatím požádalo téměř 200 tisíc občanů a lze očekávat, že toto číslo bude dál růst. Paní ministryně však nezmínila zhruba 150 tisíc lidí, kteří pracovali na dohodu a odváděli pojištění. Většině těchto lidí totiž příjmy výrazně ubyly, úspory jsou v této skupině také malé a ve velké části případů se jedná o rodiče malých dětí, samoživitele, invalidní důchodce nebo starší lidi těsně před důchodovým věkem. V příštím týdnu proto opět podám ve Sněmovně návrh, který umožní vyplácení podpory i jim, přinejmenším formou ošetřovného, pokud pečují o děti a nemohou si práci ani shánět.

Vláda řeší stále stejné skupiny obyvatel. Jiné jako by neexistovaly. Jakkoli tedy část rodičů ocení vyšší podporu, do celkového systému podpory obyvatel přibývá další zmatečná úprava.

Od začátku krize upozorňuji na skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí naprosto rezignovalo na zajištění podpory těch skupin obyvatel, kteří jsou závislí na příjmu z prací vykonávaných v rámci DPČ nebo DPP. Stejně tak nikdo neřeší lidi pobírající nízké invalidní důchody nebo osoby bez zdanitelného příjmu, tedy ty, kteří jsou závislí na občasných přivýdělcích formou brigád.

Ačkoliv paní ministryně Maláčová podporu lidí pracujících na dohodu a odvádějících pojištění v médiích přislíbila, doposud jsme se jí nedočkali. Místo toho přichází úprava výše vyměřovacího základu pro výpočet ošetřovného pro ty rodiče, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. OSVČ se změny netýkají. Pro danou skupinu rodičů budou změny platit od 1. dubna do doby, než půjdou děti zpět do MŠ nebo ZŠ (nebo stacionáře). Je na místě se ptát, proč navýšení přichází v době, kdy vláda posílá pomalu děti zpět do školy, a proč nevyužije naopak prostředky pro podporu těch, kteří nedostali doposud nic, případně pro navýšení mimořádné okamžité pomoci pro nejohroženější rodiče samoživitele.

Jsme opět svědky naprosto nesystémového přístupu. Alarmující je, že navzdory mediálním prohlášením ministryně Maláčové, jsme se 15. dubna na schůzi Výboru pro sociální politiku, kde byli přítomni náměstci MPSV, dozvěděli, že s podporou pro dohodáře se zatím nepočítá a nemají žádné konkrétní obrysy, jak by mohla být vyplacena. Je smutné, že vláda myslí pouze na někoho, a ještě vyvolává plané naděje u lidí, kteří složitě řeší, jak přežít ze dne na den. Pozměňovací návrh, který opět za Piráty podám, se bude týkat ošetřovného v maximální denní výši dle částky pro živnostníky. Současně připomínám, že vládní koalice zamítla i návrh Pirátů na kompenzační příspěvek pro dohodáře platící si pojištění ve výši 300 Kč na den.