Rozruch vzbudila část upravující práva vydavatelů a autorů. Požadavek, aby jim dominantní vyhledávací platformy odváděly poplatek, budí asi největší vášně. Důsledkem úpravy je změna služeb firem jako jsou Google nebo Meta, které, věrni svému dominantnímu postavení a z něho plynoucího dominantního chování, přestaly zobrazovat širší úryvky ze zpráv českých médií. Tím se vlastně vyhýbají nové povinnosti odměnit za širší úryvky autory. Na tento problém jsme upozorňovali už od zmíněného roku 2019.

Jakub Michálek je autorem návrhu, který zrušil povinnost autorů hlásit vlastní produkci Ochrannému svazu autorskému. Nebude třeba hlásit ani staré skladby, u kterých už uplynula doba trvání monopolu. S podporou se setkal i další sledovaný návrh, který umožní podnikatelům s malým provozem, jako je železářství, ušetřit za zbytečné poplatky ochrannému svazu, pokud má prodavač v práci například rádio nesouvisející s podnikáním. 

Od roku 2019 jsme upozorňovali na obsah evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu zavádějící prvky cenzury a nesvobody na internetu. Tuto směrnici se povedlo ještě na úrovni EU upravit. Nyní je nyní součástí nové podoby autorského zákona, a to v podobě pro uživatele i autory mnohem přívětivější. Podle původního návrhu měly webové platformy veškerý nahrávaný obsah kontrolovat a případně mazat, což je v rozporu se svobodou uživatele.

Autorské právo, cenzura, svoboda internetu, to jsou klíčové hodnoty Pirátů už od jejich mezinárodního vzniku. Vlastně kvůli nim pirátské strany přímo vznikly. A stále jsou zásadním tématem pro české Piráty, kteří už krátce po svém vzniku upozorňovali na dohodu ACTA, která se týkala mezinárodního autorského práva.

Autor Ondřej Chrást je náměstkem ministra kultury, je spoluautorem pozměňovacích návrhů k novele autorského zákona.