Praha, 8. června 2020 – Vláda má dnes na programu tisk, který upravuje zařazení silničních vozidel do emisních kategorií. Nově má dojít k zařazení plug-in hybridů a elektromobilů do jedné kategorie. Z hlediska záměru snižovat znečištění ovzduší z dopravy do roku 2050 limitně k nulovým hodnotám je zařazení tzv. bezemisních vozidel (ať už elektrických nebo vodíkových) do jednoho pytle s vozidly, která mohou jezdit i výhradně v režimu na benzín nebo naftu, zbytečným a nekoncepčním krokem, který ohrozí dosažení stanoveného cíle. Tento názor prezentovala v připomínce i Hospodářská komora České republiky, jejíž připomínky vláda dosud nereflektovala.

Vláda na jednu stranu uvádí, že aktuální efekt nízkoemisní zóny je nedostatečný s ohledem na současné parametry vozidel ve stávajících kategoriích. Pokud však zároveň prosadí nové kategorie s uvedenou nesystémovou změnou, bude brzy opět řešit tentýž problém. Jak brzy, to indikuje sedmdesátiprocentní meziroční nárůst registrovaných plug-in hybridů v roce 2019. Lze tedy očekávat, že v horizontu několika let budou vozy s tímto typem pohonu ve společné kategorii dominovat. Hybridní vozidla tabulkově vykazují nižší hodnoty zplodin, ale tyto vycházejí z modelových scénářů typového uživatele, který jede na baterie, kdykoliv má možnost. Byť ve městech – zejména místech častých kolon – mohou hybridní pohony lokálně znečištění snížit, je očekávaný přínos navrženého řešení pro celkové omezení emisí minimální.