Praha, 17. srpna 2020 – Vláda dnes projednává návrh Ministerstva dopravy na úpravu bodového systému. Během tohoto volebního období byla potřeba provedení změn avizovaná již několikrát. Účelem úpravy je především snaha reagovat na řidiče, kteří se dopouštějí recidivy a vážně ohrožují bezpečnost ostatních účastníků provozu. Podstatou změny je tedy především zpřísnění stávajícího systému. To však samo o sobě ke zlepšení situace na silnicích nestačí.

Kromě restriktivních opatření je zásadní přístup například k novým řidičům, kteří by si měli osvojovat defenzivní jízdu nebo podstupovali konzultace s dopravním psychologem. Obávám se, že snížení počtu bodů u novořidičů nepřispěje ke zlepšování stavu na silnicích. Tito řidiči budou opatrnější, méně jezdit a cesta k získávání zkušeností na silnicích pro ně bude mnohem náročnější. V některých ohledech zůstal návrh na půli cesty. Za konzumaci alkoholu za volantem navrhuje odebrání 6 bodů a pokutu 7 až 25 tisíc korun. V jasných případech by přitom tyto sankce měly být vyšší.

Kromě některých aspektů, které v novele vnímám jako problematické, ale přináší i některé pozitivní změny. K přehlednosti systému přispěje jeho zjednodušení a také prvek digitalizace, kdy si bude moci každý řidič ověřit bodový stav pomocí sms zprávy nebo e-mailu.

Návrh Ministerstva dopravy považuji obecně za přínosný. K tomu, aby se však bezpečnost na silnicích reálně zlepšila, je zapotřebí nelegislativních kroků, a to v podobě spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy ve prospěch posílení dopravní policie v terénu a jejího preventivního působení (namísto statického měření rychlosti). Mezi další kroky by pak měla patřit také reforma autoškol, lepší osvěta a vzdělávání řidičů.