Praha, 9. prosince 2020 - Zákon o právu na digitální služby měl přinést revoluci v digitalizaci státní správy. Občanům měl do pěti let od schválení garantovat právo na vyřizování veškeré komunikace se státem elektronicky. Prvním krokem mělo být vytvoření katalogu služeb, který jednotlivé agendy zmapuje a nastíní jejich digitalizaci. První verze tohoto katalogu byla publikována tento týden a bohužel je to katastrofa. Piráti proto vyzývají nedostatky urychleně napravit.

Dokument ilustruje neschopnost jednotlivých resortů se domluvit. Vláda viditelně nevyvinula žádnou snahu, aby byl katalog služeb úplný a přinášel vizi digitalizace pro Českou republiku. Namísto toho jsme dostali náhodnou, viditelně neúplnou, změť agend. Vláda navíc nemá v plánu digitalizovat neuvěřitelných 418 agend (to je 63 procent z celkových 663), a jednotlivá odůvodnění jsou skutečně absurdní:

  • Ministerstvo zemědělství argumentuje, že správní poplatek nejde zaplatit online.

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu nenavrhlo žádnou agendu vhodnou k digitalizaci, u velké části z nich tomu údajně brání nemožnost seznámit se s podklady digitálně.

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí také nenavrhlo ani jednu agendu, například pro seznámení se s podklady rozhodnutí ohledně vrácení přeplatku na dávce hmotné nouze je údajně „potřeba dostavit se osobně na úřad“, evidentně úřad nezvládá ani poslat doporučený dopis.

Zatím jde pouze o první verzi, která byla zaslaná do meziresortního připomínkového řízení. Zákon ukládá, aby katalog byl hotový do 1. února 2021. Je tedy ještě čas katalog vylepšit, ale vzhledem k přístupu této vlády to bude velmi složité.