Praha, 7. ledna 2020 – Vláda včera projednala Zprávu o plnění programu Digitální Česko. V rámci tohoto vládního programu bylo formulováno několik metodik, plánů a byli jmenováni digitální zmocněnci pro jednotlivá ministerstva. To všechno jsou sice kroky správným směrem, bez dostatečného financování a hlavně bez kvalifikovaných a motivovaných odborníků ve státní správě ale žádný posun vpřed nenastane. Zároveň se vláda nedostatečně věnuje klíčovým problémům digitalizace – zadávání veřejných zakázek a kyberbezpečnosti. Za největšími úspěchy v oblasti eGovernmentu nestojí vláda, ale parlamentní skupina poslanců pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v čele s Ivanem Bartošem, která navrhla a prosadila schválení klíčových digitalizačních zákonů.

V rámci programu Digitální Česko chybí silnější změny na samotných úřadech, například u zadávání veřejných zakázek. Bohužel je totiž stále běžný stav, kdy je v zakázkách na IT osloven pouze jeden stávající dodavatel, což znemožňuje konkurenční boj a vede k předražení zakázek. Státní úřady tak v mnoha případech stále provozují zastaralé systémy z 90. let a nejsou schopné vysoutěžit systémy nové, protože jsou na těch starých závislé. Digitální zmocněnci na jednotlivých ministerstvech mohou sice suplovat neodbornost gesčních náměstků, jejich reálný vliv na konkrétní projekty ale může být velmi malý.

Vláda se také nedostatečně věnuje kyberbezpečnosti, která není dlouhodobě koncepčně řešena. To doslova na vlastní kůži pocítili pacienti benešovské nemocnice, jejíž systémy vyřadil z provozu ransomware. Rozhodli jsme se proto využít pirátskou expertizu a vládě s kyberbezpečností pomoci. Připravujeme odborný Akční plán pro kyberbezpečnost, který bude určen pro orgány státní správy i širokou veřejnost a doplní již existující Akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě vytvořený Piráty.

Jako mírné pozitivum vnímám napravení tristního stavu z minulého roku, kdy v rozpočtu na rok 2019 nebyly na digitalizaci vyčleněny žádné prostředky nad rámec rozpočtů ministerstev. To se teď změnilo, u některých projektů mám ale pochyby o jejich účelnosti a jiné, například základní registry, obměna CzechPOINTů nebo Portál občana, jsou zase předražené.

Vládní koncepce postupuje v teoretické rovině v zásadě správným směrem, její kroky jsou však na mnoha místech pomalé a nejisté, což je do velké míry způsobeno i nekompetentností gesčních náměstků na jednotlivých ministerstvech. Reálně tak za největšími úspěchy v oblasti eGovernmentu nestojí vláda, ale parlamentní skupina poslanců pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá Ivan Bartoš. Té se totiž za uplynulý půlrok podařilo prosadit trojici klíčových digitalizačních zákonů – zákon o právu na digitální službu, zavedení digitálních technických map a použití bankovních digitálních identit v eGovernmentu.