Praha, 27. dubna 2020 - Na dnešní jednání vlády je zařazen bod informující o tom, že Ministerstvo vnitra ČR prodlužuje rámcovou dohodu se společností VMware, která zajišťuje virtualizační software pro veřejnou správu. Zvýhodněním tohoto dodavatele tak bude nadále deformovat tržní prostředí. Problém je, že tyto rámcové dohody jsou bez jasných pravidel přidělovány několika málo dodavatelům. Je to jako kdyby uzavřeli rámcovou dohodu s jediným výrobcem automobilů a se zbylými se nebavili, což je zcela proti duchu veřejných zakázek a principu rovné soutěže.

Na problematičnost tohoto stavu bylo ministerstvo upozorněno již v roce 2018, ale od té doby nepodniklo žádné kroky k nápravě. Další dodavatelé, mnohdy i velmi renomovaní, nemají možnost se zapojit, a to i přesto, že opakovaně projevují zájem. To vede k nežádoucímu zafixování trhu a stagnaci, protože veřejná správa garantuje jistý zisk stávajícím výrobcům, ale nedá prostor inovátorům.

Je skvělé, že se ministerstvo snaží o zjednodušení administrativy, avšak není férové to udělat pro hrstku vybraných dodavatelů, a tím znevýhodnit všechny zbylé. A to za situace, kdy produkty těchto dodavatelů rozhodně nejsou nedostižné. Některé z nich jsou totiž dávno překonané, zbytečně drahé, nebo trpí závažnými bezpečnostními problémy.

Ondřej Profant podrobně rozpracoval problematiku na svém blogu profant.eu, přečtěte si více.