Praha, 15. října 2020 – Poslední dny odhalují, že vláda v průběhu posledních několika měsíců disponovala jasnými daty a dobře věděla, co v následujících týdnech nastane. Vzhledem k blížícímu se datu voleb však místo rozhodného postupu řešila svůj mediální obraz a prezentaci.

Již v prezentaci na začátku srpna uvedlo Ministerstvo zdravotnictví aktuální hodnotu reprodukčního čísla R rovno 1,26. Pokud jej dosadíme do modelu WHO, vyjde číslo, které lehce překračuje dnešní hodnoty. Ministerstvo zdravotnictví tuto informaci patřičně nezhodnotilo a nezavedlo patřičná opatření. K nim se až na konci srpna odhodlal ministr Adam Vojtěch, jehož sice zmatečná, ale ospravedlnitelná opatření, následně bez jakéhokoliv zdůvodnění odmítl premiér Babiš, zjevně pod tlakem mediálních poradců.

V září se situace začala rapidně zhoršovat a reprodukční číslo stouplo z 1,1 na 1,5. Od půlky měsíce bylo nade vší pochybnost, že je třeba zavést opatření. Když jsme v září překročili hranici 5 procent pozitivně testovaných, překročili jsme zároveň číslo od kterého Evropská komise doporučuje lockdown, aniž by na to vláda jakkoliv reagovala. Již 17. září odhadoval ÚZIS reprodukční číslo R na 1,59 a načrtl scénář zavedení výrazných opatření již od 24. září. Podle poslední prezentace z 10. října je R odhadováno na 1,53. Při tomto čísle se počet nakažených zdvojnásobí každých 9 dní! Celé září a první půlku října tak nemoc postupovala touto rychlou geometrickou řadou bez efektivního brždění. Piráti na špatný stav upozorňovali několikrát – 18. září jsme v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci představili souhrn konkrétních návrhů proti přetížení zdravotnictví a zmrazení celé ekonomiky a apelovali na nutnost rychlé reakce

Andrej Babiš situaci celou dobu bagatelizoval. Vláda věděla, že klíčové trasování v podání našich hygienických stanic je zcela Potěmkinovou vesnicí. Jeví se jako evidentní, že s opatřeními vláda čekala kvůli krajským volbám. To je absolutní pohrdání lidskými životy.

Co lze dělat nyní?

1. Připravit zdravotní systém na nápor nemocných

Pomoci může:

 • Celostátní organizace aktivit.
 • Kvalitní spolupráce mezi nemocnicemi.
 • Sdílení stávajících pracovníků a “povolání” vyškolených lidí, kteří nepracují v oboru.
 • Zajištění zázemí zdravotnímu personálu (např. hlídání dětí).

2. Příprava na rozvolnění: Nemůžeme k epidemii přistupovat laxně jako v srpnu až polovině října. Musíme nasadit opatření, která dovolí žít a zároveň ochrání naše zdraví. Jinak nás čeká 3. a ještě horší vlna.

Opatření:

 • Opravit testování a trasování: volat v řádu hodin od pozitivního testu.
 • Nastolit dlouhodobá a transparentní opatření, která se nebudou měnit.
 • Komunikovat s občany. Občané musí vědět, proč se děje to, co se děje, kdy se začne dít něco jiného.
 • Komunikovat s odborníky. Mnoho odborníků je připraveno pomoci. Stát se tomu brání - nezveřejňuje veškerá dostupná data a modely.

Je třeba se vyvarovat:

 • Zmatečným opatřením na poslední chvíli.
 • Siláckým řečem nebo bagatelizaci, které zakrývají nepěknou realitu.
 • Ukončit bezhlavé zavírání provozů, předejít krachům, ztrátám zaměstnání a minimalizovat výdaje na případné kompenzace.

Podrobnější informace naleznete v článku Onřeje Profanta: Vláda nás ohrozila vědomě