Praha, 12. února 2019 – Již v roce 1995 přijala Poslanecká sněmovna PČR pravidlo, podle kterého měly znamenat dvě neomluvené absence poslance ztrátu poloviny platu a čtyři neomluvené absence ztrátu platu celého. Teprve současná iniciativa Pirátů vedla k tomu, aby se tato úprava začala využívat.

Do Sněmovny jsme vstupovali s heslem „Pusťte nás na ně!“. Jednu ze stěžejních programových oblastí jsme nazvali Kontrola moci a mocných. Právě dnes přijaté usnesení, které dohledem nad omluvenkami pověřuje Organizační výbor Sněmovny, je zásadním krokem k tomu, aby občané začali vnímat své politické zástupce nikoliv jako elity s vlastními pravidly a výsadami, ale jako své reprezentanty odpovědné za výkon funkce v zájmu občanů. Přesně tak, jak stanoví i slib, který všichni poslanci skládají na začátku svého funkčního období.