Praha, 19. února 2019 - Základní škola v Boskovicích na Blanensku zavedla úplný zákaz mobilních telefonů, včetně přestávek a obědových pauz. Piráti takový postup považují za nepřiměřený. O tom, zda ve výuce bude povoleno používání mobilních telefonů, by měl rozhodovat sám učitel. Zákaz mobilních telefonů mimo výuku podle Pirátů zasahuje do soukromí žáků. Piráti se ztotožňují s tím, že by měla být pozornost více věnována možnosti využívání mobilního telefonu jako nástroje, se kterým lze ve výuce pracovat.

Celoplošný zákaz mobilních telefonů, tedy i mimo výuku, je z hlediska jejich efektivního využívání ve výuce krokem zpět. Zároveň takové opatření zcela zasahuje do soukromí žáků. Možnosti využívání mobilních telefonů ve výuce jsou přitom stále větší. Mobilní telefony by tak mohly být užitečným nástrojem podporujícím rozvoj informatického myšlení. V dnešní době je třeba se naučit informace nejen vyhledávat, ale i analyzovat a vyhodnocovat a tím podporovat rozvoj nejen digitální, ale i mediální gramotnosti. Mladí lidé, kteří se umí orientovat ve složitém a předimenzovaném světě informací, nejsou snadno manipulovatelní a jsou lépe vybaveni pro život v občanské společnosti. Podstatné je nastavení jasných a srozumitelných pravidel. Je to učitel, který by měl rozhodnout o tom, kdy a jak lze mobilní telefony využít ve výuce.