Praha, 13. února 2019 – Prvním čtením dnes prošla novela zákona o evidenci tržeb, která zavádí tzv. třetí a čtvrtou vlnu EET. Vláda svým dnešním hlasováním nejenom ukázala, že nehodlá živnostníkům ulehčit podnikání, ale také to, že nehodlá o tomto klíčovém návrhu debatovat. Proto i takto zásadní návrh skončil na stole pouze Rozpočtového výboru, ačkoliv problematika se dotýká celé řady dalších témat.

Vláda nedokázala předložit důvěryhodnou analýzu vlivu EET na výběr daní. Vyšla z prostého odhadu, v němž si arbitrárně stanovila koeficient růstu inkasa DPH a zbývající hodnotu označuje za vliv EET. Vliv EET účelově nadhodnotila, aby vyhověla číslům, která si chybně stanovila již před nasazením. Vědoma si tohoto faktu, odmítla dnes vládní většina ve Sněmovně postoupit materiál k projednání celé řadě výborů. Mezi jinými Hospodářskému výboru nebo Ústavně právnímu výboru, jichž se zavedení EET bezprostředně týká. Tím omezila parlamentní diskuzi na minimum.

Zavedení třetí a čtvrté vlny se dotkne celé řady řemeslnických profesí. Ty už dnes trpí nedostatkem pracovníků. Zavalení další byrokracií a vyšší náklady vyústí v mnoha případech v ukončení podnikání nebo odchod do důchodu. V situaci chronického nedostatku řemeslných profesí vláda přistoupila k dalšímu nesmyslnému kroku, který destabilizuje hospodářství a bude mít dlouhodobé negativní dopady na výkon domácí ekonomiky.