Praha, 14. března 2018 – Vláda ČR dnes projednala bod s názvem “Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012“. Tento dokument je významný z toho důvodu, že v minulém roce se společnost Lesy ČR uchýlila v návaznosti na mimořádný vývoj na dřevařském trhu k nestandardnímu kroku – umožnila jednostranné vypovězení dlouhodobých smluv na těžební práce ze strany dodavatelských firem. Vysvětlení tohoto kroku, stejně jako zhodnocení jeho hospodářských dopadů, je však v předloženém dokumentu dle našeho názoru nedostatečné. Vzhledem k významu společnosti Lesy České republiky (ekonomického i ekologického) považujeme za důležitý transparentnější přístup k vysvětlování zmiňovaného kroku a proto budeme interpelovat ministra zemědělství s žádostí o doplnění informací.