Praha, 27. června 2018 – Dnes dopoledne v Lichtenštejnském paláci v Praze představil odcházející národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil klíčové teze dlouho očekávané protidrogové strategie ČR na roky 2019 – 2027. V rámci svojí prezentace mimo jiné uvedl, že represivní část protidrogové politiky, která spotřebuje přes 80 % financí vynaložených na tuto problematiku, situaci s užíváním drog pouze zhoršuje. Jediným funkčním přístupem, který neporušuje lidská práva, je prevence (zejména v podobě snižování rizik a škod na zdraví uživatelů známého jako harm reduction) a regulace dostupnosti psychotropních látek s přihlédnutím k jejich skutečné škodlivosti a společenské nebezpečnosti.

V naprosté většině závěrů, které byly v tezích shrnuty, se Piráti s koordinátorem Vobořilem shodují. Podporujeme zachování metod harm reduction, které v ČR již fungují, a zavedení metod, jejichž funkčnost se osvědčila v některých vyspělých evropských zemích (např. Německo, Švýcarsko, Norsko nebo Spojené království). Mezi takové metody patří například stavba tzv. aplikačních místností nebo testování čistoty psychotropních látek pro uživatele.

V čem se ale shodnout nemůžeme jsou závěry, ke kterým Vobořil dospěl s ohledem na konopí. Během své prezentace vyzval přítomné k odvaze zkoušet nové postupy a hledat ten nejvhodnější právě pro specifické české prostředí. Zároveň ale deklaroval, že národní politika bude sledovat změny v regulaci konopí, ke kterým došlo v zahraničí, a že národní strategie bude v tomto smyslu hledat tzv. zlatý střed, aby se vyvarovala kyvadlovému efektu. To v praxi znamená, že politici, neziskové organizace a aktivisté mohou hledat nejlepší řešení, které se aktuálně nabízí, ale národní strategie bude jejich snahy záměrně brzdit, protože chce předejít hypotetické regulaci, která by byla horší než současná prohibice. Konkrétně pak Vobořil uvedl, že je nutné prozkoumat možnosti na škále mezi kontrolovaným registrovaným samopěstováním, konopnými kluby, státem kontrolovanou monopolizovanou konopnou agenturou a případnými kontrolovanými komerčními modely. Vezmeme-li kontrolované registrované samopěstování jako nejliberálnější z navrhovaných možností, musíme si uvědomit, že se za ní opět skrývá vězení pro všechny samopěstitele, kteří se kvůli této činnosti bez zjevné společenské nebezpečnosti odmítnou registrovat.

Pirátský model regulace ve formě legalizace samopěstování, držení a zpracování konopí pro osobní potřebu řeší podstatu, kterou je omezení černého trhu a také snížení dostupnosti konopí pro nezletilé, ale zachovává občanské svobody jako je právo na soukromí nebo nedotknutelnost obydlí. Téměř každá forma regulace dostupnosti konopí je pro nás lepší než současná prohibiční politika, ale považujeme za nevhodné, aby z důvodu snahy dostát smyslu Jednotné úmluvy o omamných látkách, kterým je kontrola mezinárodního obchodu s drogami, byla omezovaná základní lidská práva občanů ČR. Nadále proto budeme s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky jednat a budeme usilovat o to, aby byl postoj k regulaci konopí ve strategii zpřesněn nebo revidován.