Štrasburk, 25. dubna 2018 – Nezávislý vyšetřovací orgán (IBAC) zveřejnil před dubnovým zasedáním Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) šetření, ve kterém poukazuje na pravděpodobnou korupci některých členů PACE ze strany ázerbájdžánské vlády. Zpráva shromáždila důkazy o darech, které měli členové PACE (mezi nimi i 3 Češi) v posledních letech přijmout od ázerbájdžánské vlády nebo na ní napojených lidí. V některých případech mělo jít prokazatelně o korupční jednání. Jako Piráti vítáme rozhodnutí předsednictva PACE, které nechalo aféru vyšetřit orgánem nezávislých expertů a vyzýváme vládu, aby skrze stálé zastoupení Ministerstva zahraničních věcí ČR při Radě Evropy informovala český parlament o dalších krocích.

Zároveň se připojujeme k iniciativě předsednictva reformovat vnitřní předpisy a procedury PACE tak, aby se v budoucnu zabránilo systémové korupci ze strany členského státu nebo jiné zájmové skupiny. Tyto praktiky musí být na mezinárodní úrovni kategoricky odsouzeny jako nepřijatelné. Je nutné, aby členské státy prošetřily jednání svých zástupců a v případě prokázání korupce je stíhaly podle platné domácí legislativy. Pokud další šetření posílí podezření z korupce českých poslanců či senátorů, budeme iniciovat zřízení vyšetřovací komise v rámci českého parlamentu.

Piráti důsledně dodržují zásady transparentnosti. Všechny přijaté i poskytnuté výhody členové evidují ve veřejně přístupném registru lobbistických kontaktů. Tato praxe se velmi osvědčila a jsme přesvědčení, že všeobecné zavedení tohoto mechanismu by omezilo korupční potenciál a naopak navýšilo důvěru veřejnosti v politické instituce. Mezinárodní organizace v tomhle ohledu musí jít jednoznačně příkladem.