Praha, 6. června 2018 – Na Hospodářském výboru jsme včera projednali návrh novely, která má dočasně suplovat zákon o liniových stavbách. Ten vláda sice slíbila v programovém prohlášení, ale nezahrnula ho do dokumentu Národní program reforem. Proto je třeba postupovat se vší obezřetností právě v případě novely zákona o dopravní infrastruktuře, který může být na dlouho jediným vypracovaným dokumentem pro potřeby liniových staveb.

Navrhovaná řešení v podobě mezitimního rozhodnutí a práva vstupu na pozemek při průzkumných pracích mají ale slabiny. Zatímco v Německu, které je dáváno za příklad, je plán potřeb vypracován a doplňován průběžně a dle předem připravených postupů a kritérii, v ČR z důvodu absence liniového zákona není ani možné seznam prioritních staveb vytvořit. To může v budoucnu přinést mnoho právních nejasností. Navíc i v případě vstupu na pozemky je inspirace Německem patrná jen na silovém nástroji státu. Proto jsme chtěli, aby došlo k doplnění novely o stanovení povinností investora při průzkumných pracích a ochranu vlastníků, které aktuální návrh odráží jen částečně.

Krom těchto dvou základních pilířů novela obsahuje velké množství změn, které lze hodnotit pozitivně, jako například možnost směny pozemku, či zvýšení minimální náhrady. Samostatnou kapitolou je zahrnutí energetické infrastruktury. Piráti odmítají plošnou aplikaci zákonů na dopravní i energetickou infrastrukturu, která pro svou specifičnost vyžaduje vlastní paragrafové znění.