Praha, 5. března 2019 – Série nehod a incidentů na české železnici plní v posledních týdnech stránky médií. Tyto události mají jeden společný jmenovatel: selhání lidského faktoru. To je pro dráhy samozřejmě špatná vizitka a každý z incidentů je třeba pečlivě vyšetřit. Na straně druhé je třeba se ptát, proč je na české železnici stále takový prostor pro podobná individuální selhání.

Jen v posledních dvou týdnech na Vysočině ujel vlak bez strojvedoucího, v Ejpovicích projel rychlík návěstidlo a nechybělo mnoho do srážky s osobním vlakem. Následovala pondělní srážka osobního vlaku s manipulačním na Chrudimsku. Vše vyvrcholilo dnešní ranní srážkou dvou vlaků na brněnském hlavním nádraží, při níž se zranilo 21 pasažérů.

Jsem přesvědčen, že hlavním důvodem těchto mimořádných událostí je především katastrofální zpoždění při zavádění moderního zabezpečovacího zařízení na české železnici. O nasazení zabezpečovačů typu ETCS se v ČR rozhodlo již v 90. letech, přičemž celá dodávka měla být ukončena někdy po roce 2010. Zvolený dodavatel, společnost AŽD Praha s.r.o., má však s dodáním zabezpečovacího systému kritické zpoždění.

Je rok 2019 a nasazení zabezpečovačů je stále v nedohlednu, z velké části je systém teprve vyvíjen. Apeluji proto na vládu ČR, aby s monopolním dodavatelem revidovala spolupráci a daleko důrazněji vynucovala dodržení dodacích termínů. Měli bychom si otevřeně přiznat, že nejsme schopní v rozumném časovém horizontu technicky tak náročný zabezpečovací systém uvést do provozuschopného stavu. Alternativou tak může být navázání spolupráce se zahraničními partnery, kteří úspěšně dodávají ETCS komponenty v okolních zemích.