Praha, 7. srpna 2018 – Záměr ICT Unie předložit komplexní zákon o eGovernmentu považuji za přínosný. Aktuálně je to jediná efektivní cesta z legislativního spletence, příliš složitého k aplikaci i pochopení. Proto jako Piráti spolupracujeme na přípravě zákona a po vypořádání veškerých dílčích připomínek jej spolupředložíme na podzim v Poslanecké sněmovně.

Protože zákon sám o sobě spásu nepřinese, bude klíčová role úřadů, které se ho musí naučit patřičně využívat. Nestačí jen převést papír do digitální podoby, také veškeré další procesy musejí probíhat v digitální podobě. Nechceme, aby nadále existovaly absurdní situace, kdy úředníci požadují podpis zprávy zaslané datovou schránkou.