Praha, 4. června 2018 – Zastropování dotací, větší objem prostředků pro řešení sucha a dalších aktuálních problémů i větší důraz na rozvoj venkova. To jsou klíčové prvky návrhu společné zemědělské politiky 2021–2027 představeném Evropskou komisí, který čeká projednání v europarlamentu a Radě Evropské unie.

Po „brexitu“ se prostředky na realizaci společné zemědělské politiky sníží z cca 408 miliard eur v období 2014 – 2020 na 365 miliard eur alokovaných pro období následující. Proto vítáme úsporu prostředků zastropováním přímých plateb pro jeden podnik a možnost přesunutí ušetřených prostředků z účtů agrokorporací směrem k menším zemědělcům a venkovu. Dalším pozitivem je, že až 40 % celkových prostředků bude použito pro adaptaci na klimatickou změnu, tedy i na opatření vedoucí ke snižování následků sucha.

Celý návrh musí ještě projít legislativním procesem. Vývoj jednání budeme pečlivě hlídat. Je třeba, aby se do návrhu co nejméně zasahovalo a zároveň, aby podmínky pro zemědělce na národní úrovni nebyly opět kličkou, jak vyvést veřejné prostředky do kapes majitelů agrokorporací.