Praha, 1. srpna – Bez vysvětlení včera Vláda ČR odložila bod Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice. Ten měl vytyčit otevřený postup pro přípravu koncepce občanského vzdělávání, která má zlepšit tzv. měkké dovednosti a znalosti všech občanů. A to zejména v oblastech jako je znalost ústavy nebo schopnost rozeznat názory, manipulace a fake news od faktů a zpravodajství. Protože vizí Pirátů je propojená a vzdělaná společnost, nezbývá než doufat, že vláda dokument odložila proto, aby jej mohla lépe prostudovat. Přípravy mají probíhat transparentně a kritici by měli mít možnost sami přijít a zasadit se o zlepšení materiálu.

Občanské vzdělávání má různé definice. Podle odloženého dokumentu je úkolem předat občanům znalosti a dovednosti nutné k aktivnímu zapojení do občanské společnosti. Proto je nutné podporovat právní, sociální, ekonomickou a mediální gramotnost. Materiál klade důraz na hodnoty, jakými jsou ústavní pořádek ČR nebo Listina základních lidských práv a svobod. Naopak nikomu neříká, koho má volit, jak vysoké mají být daně, jestli je správná levá nebo pravá nebo s jakými zeměmi se máme přátelit. Cílem občanského vzdělávání je tedy nejen na školách, ale v celé společnosti zvýšit schopnost orientovat se v současném světě. A kriticky hodnotit přijaté informace a znát a uznávat základní hodnoty lidskosti, které definuje ústava. Tím víc mě mrzí, že kolega Václav Klaus ml. – předseda školského výboru – z nějakého důvodu cítí potřebu tvrdit, že se jedná o vymývání mozků, zatímco sám byl zvolen díky hodnotám, které dokument hájí.

Občanské vzdělávání zaměřené na rozvoj kritického myšlení je jedním z hlavních pirátských principů. Aby se z dobré myšlenky nestal penězovod bez výsledku, nebo dokonce nástroj prosazování jedné ideologie, budeme další osud dokumentu bedlivě sledovat.

--

Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice Polemika Pirátů s blogerským článkem Václava Klause ml.