Praha, 9. března 2018 – Reaguji na lživá osočení advokáta Tomáše Sokola vůči námi představené úpravě novely zákona o daňovém řádu. Pirátský návrh cílí na obchodní činnosti, které bývají spjaté s praním špinavých peněz. Je absolutní lež, že by návrhem byla prolomena mlčenlivost advokátů při zastupování klienta u soudu, jak o návrhu chybně tvrdí advokát Tomáš Sokol z České advokátní komory. Panu Sokolovi jsem proto sepsal otevřený dopis, kde vyvracím šest největších lží, které o pirátském návrhu šíří.

Znění dopisu zde:

Vážený pane Sokole,

píši Vám ohledně našeho návrhu na rozšíření současné pravomoci Finančního analytického úřadu (FAÚ) vyžádat si specifická data o obchodování – přesně vyjmenovaná v zákoně o praní peněz – i na Generální finanční ředitelství (GFŘ), jak je to typické třeba pro Spojené království a řadu dalších států.

Chybně uvádíte, že náš návrh má za cíl zrušení mlčenlivosti advokátů v soudních řízeních a poradenství. To by bylo pochopitelně nepřijatelné. Náš návrh k tomuto ani zdaleka nesměřuje. Naopak, cílem je umožnit řešit daňové úniky velkých korporací, které se skrývají za advokáty a nelegálně z Česka vyvádějí miliardy korun, což hodně lidí štve.

Vaše vyjádření jsou tak pozoruhodně lživá, že jsem si dovolil sestavit jejich sbírku a rád bych Vás s ní konfrontoval:

Lež č. 1

Nepravdivě tvrdíte, že podle návrhu Pirátů bude advokát muset poskytovat jakékoliv údaje, které si Generální finanční ředitelství vyžádá, například podrobnosti o rozvodu, právních radách či drogové závislosti. Pravda je taková, že zákon proti praní špinavých peněz výslovně zakazuje poskytovat údaje z právního zastupování před soudem a z právního poradenství. Víte dobře, že zákon se týká pouze obchodních případů, jako zakládání firem s anonymním vlastníkem a provádění peněžních transakcí, kde se skutečný majitel skrývá za advokátem. Tyto transakce jsou rizikové a mohou sloužit k praní peněz z korupce a jiných zločinů. Advokát v nich funguje jako každý jiný podnikatel a musí dodržovat stejná pravidla jako banky a další obchodníci.

Lež č. 2

Nepravdivě tvrdíte, že je náš návrh bezprecedenční, protože s ničím podobným se advokacie minimálně od roku 1945 nesetkala. Pravda je ovšem taková, že povinnost advokátů poskytovat údaje proti praní špinavých peněz je mezinárodním standardem FATF a státy EU mají typicky úpravu, že tyto údaje se poskytují správci daní, pokud provádí šetření, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. Ve státech jako Velká Británie, Francie a Slovensko hrozí advokátovi vysoká pokuta, pokud data odmítá vydat. Advokát navíc už dávno musí proaktivně hlásit FAÚ všechny podezřelé obchody.

Lež č. 3

Nepravdivě tvrdíte, že se Pirátská strana snaží zrušit advokátní mlčenlivost jako takovou. Pravda je ovšem taková, že mlčenlivost advokátů se již dnes nevztahuje na údaje uchovávané podle zákona proti praní špinavých peněz, pokud jde o jejich poskytnutí příslušným úřadům. Tyto údaje už dnes musí být poskytnuty FAÚ na jeho žádost, která se podává prostřednictvím ČAK. Podle EU musí být poskytnuty i GFŘ pro účely ochrany zahraničních daní a podle našeho návrhu by byly stejným způsobem přístupné i pro účely ochrany tuzemských daní.

Lež č. 4

Nepravdivě tvrdíte, že poskytování údajů nebude přezkoumatelné žádným nezávislým orgánem. Každá výzva musí povinně procházet ČAK, která by měla ohlídat, že nebude docházet ke zneužívání a pokud nebude žádost řádně odůvodněná, měla by doporučit advokátovi, ať údaje neposkytuje. Pokud budou informace žádány nezákonně, advokát je poskytovat nemusí a může se proti uloženým pokutám bránit u správního soudu.

Lež č. 5

Nepravdivě tvrdíte, že kterémukoliv finančnímu úřadu by stačilo požádat o jakoukoliv informaci o jakémkoliv klientovi s tím, že možná v budoucnu nesplní svoji daňovou povinnost, a advokát by poskytnutí žádané informace nemohl odmítnout. Pravda je taková, že jediným orgánem, který má být podle našeho návrhu kompetentní si údaje podle zákona proti praní špinavých peněz vyžádat, je Generální finanční ředitelství, nikoliv kterýkoliv finanční úřad. Jak již bylo řečeno, nejde o jakoukoliv informaci a advokát může v případě nezákonné výzvy poskytnutí odmítnout a následně postoupit věc soudu.

Lež č. 6

Nepravdivě tvrdíte, že jediným argumentem poslanců je otázka, proč by měla být prolomena povinnost mlčenlivosti jen pro mezinárodní správu daní a ne pro správu daní vnitrostátní. Pravda je taková, že je v rozporu se zájmy České republiky chránit německé a rakouské daňové příjmy a přitom se vykašlat na ochranu daňových příjmů českého státního rozpočtu. Vyhovuje to zejména těm, kdo perou špinavé peníze, dělají daňové úniky a těm, kteří jim to právně pokrývají. Daňové úniky velkých korporací, které typicky využívají služeb advokátů pro nelegální a agresivní daňové plánování, se v Česku odhadují na 50 miliard ročně. Pokud umeteme cestičku daňovým podvodníkům, kteří krátí české daně, budou muset výpadek příjmu dorovnat všichni občané!

Prosím, přestaňte lhát a zneužívat toho, že normální lidi nemohou znát detaily zákonů ohledně praní špinavých peněz. Znevěrohodňujete tím advokacii a rozumnou diskusi o sněmovním tisku č. 47 k daňovému řádu. Vůbec nechci zlehčovat rizika, která vyplývají z toho, že každý nástroj může být zneužit, ale proto jsme dali do našeho návrhu řadu kontrolních mechanismů. Nicméně v současné době patří mezi hlavní problémy finanční správy nezákonné zajišťovací příkazy, jejichž chybná aplikace může zlikvidovat celou firmu a nikdo za to nezodpovídá. Na tento problém jsem si stěžoval u ministryně Schillerové a budu usilovat o to, aby se vyřešil. Není ale možné kvůli tomu rezignovat na řádnou a mezinárodně akceptovanou úpravu zákonů proti praní špinavých peněz a pro správu daní.