Praha, 15. května 2019 – Na dnešním jednání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR potvrdil generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán započetí praxe zveřejňování informací o poskytovaných dotacích v režimu strojově čitelných dat, tzv. open-dat. Jedná se o výsledek úspěšné spolupráce mezi SZIF a Piráty, který povede k lepší přístupnosti informací, umožní kontrolu veřejností, sníží míru chybovosti a umožní strojové zpracování dat.

Sněmovna momentálně projednává novelu zákona o SZIF, která sjednotí veškeré dotace v zemědělství, nyní rozdělované částečně fondem a částečně Ministerstvem zemědělství, pod SZIF. V rámci projednávání jsme připravili pozměňovací návrh, který měl fondu uložit povinnost zveřejňovat informace v režimu open data. I díky zapojení experta na tuto problematiku a zároveň zakladatele serveru Hlídač státu Michala Bláhy jsme našli funkční řešení bez vícenákladů. Provoz může být spuštěn v horizontu jednoho nebo dvou měsíců bez ohledu na to, zda se podaří prosadit změnu v zákoně.

Pro Piráty je transparentní nakládání s veřejnými prostředky jednou z klíčových programových priorit. Vítáme proto konstruktivní přístup SZIF a těší nás, že další úřad reflektuje význam a výhody práce s open-daty.