Praha, 3. dubna 2020 – Pokud chceme zajistit zásobování veřejnosti potravinami a jít cestou k potravinové soběstačnosti (nebo se od ní alespoň co nejméně vzdálit), musíme podpořit každou rozumnou cestu, jak distribuovat potraviny ke koncovým zákazníkům. Řada zemědělců (a zejména zelinářů) je nyní v situaci, kdy řeší, zda má vůbec smysl letos sít a sázet a zda riziko velkých prodělků není příliš vysoké. Proto podporujeme zrušení zákazu fungování farmářských tržišť, samozřejmě za splnění bezpečnostních opatření.

Již v minulém týdnu zaslali zástupci Asociace farmářských tržišť ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi žádost o zrušení tohoto zákazu s tím, že dodali i návrh vlastního bezpečného řešení podoby výdeje zboží na tržištích. Ministr zdravotnictví na toto doposud nereagoval, čímž se jenom prohlubuje nejistota a tíživá situace našich producentů ovoce a zeleniny. Přitom podle informací od odborníků ze Státního zdravotního ústavu a také z Ústavu hematologie a krevní transfuze je výdej potravin venku bezpečnější, tedy méně rizikový než v prodejnách uvnitř.

Jak ukazují přiložená schémata, asociace navrhuje tato opatření: 1. Žádné občerstvení, žádná možnost konzumace na místě. 2. Bezpečný odstup mezi autem a výdejním pultem. 3. Oddělený výdejní stánek nebo výdejní auto. 4. Dohled organizátora nad dodržováním pravidel. 5. Bezpečný omyvatelný a dezinfikovaný vydávací pult. 6. Desinfekce na ruce volně k použití na každém výdejním pultě. 7. Preferovaná platba mobilem nebo kartou. 8. Preferovaný platební terminál u každého výdejce. 9. Bezpečný odstup mezi lidmi, dodržování zóny.

Povolení prodeje zeleniny a ovoce na farmářských trzích bylo i jedním ze čtrnácti námi navrhovaných opatření na podporu českých zemědělců a potravinářů. Obrátil jsem se proto na Ministerstvo zemědělství s prosbou o podporu zrušení tohoto zákazu. V příštím týdnu se budu zajímat, zda Ministerstvo zdravotnictví přehodnotilo svůj postoj a pokud ne, budu chtít znát důvody, protože skutečně není důvod dále farmářské trhy zakazovat.