Praha, 23. června 2021 - Minulý týden v pátek Sněmovna de facto zabila dva roky práce na velmi důležité novele zákona o myslivosti. Vše nasvědčuje, že důvodem jsou blížící se volby nového vedení Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Novela byla odmítnuta velmi zvláštním způsobem – nejprve komunisté navrhli a spolu s ANO, ČSSD a SPD prohlasovali její vrácení do druhého čtení (což vzhledem k blížícímu se konci volebního období znamená shození ze stolu). Poté se ukázalo, že tento návrh byl v rozporu s jednacím řádem a tak třetí čtení komunističtí poslanci vyobstruovali. Vůle zabít tuto novelu sněmovní většinou je ale zřejmá.

Situace je velmi podivná, protože vládní novela měla podporu celé Sněmovny, myslivecké jednoty i dalších organizací. I Piráti by ji podpořili, naše výhrady nebyly vůči tomu, co v novele je, ale co nám v ní chybělo. Shoda nebyla pouze na několika našich opozičních návrzích, se kterými nesouhlasilo Ministerstvo zemědělství, ČMMJ a ani poslanci ANO, ČSSD, SPD a KSČM, jak ukázala hlasování na výboru i následná jednání. V tomto okamžiku jsme uznali porážku od lobby jednoty, která se ukázala silnější. Objektivně nic nebránilo přijetí vládní novely s minimem nekonfliktních změn.

O to podivnější byla argumentace, proč zákon potopit – prý je třeba jej více prodiskutovat. Rád bych připomněl, že norma vznikala více než rok, ve Sněmovně byla od července loňského roku. Za tu dobu bylo uspořádáno několik kulatých stolů a veřejných i interních diskuzí, projednána byla několikrát na výborech pro zemědělství a životní prostředí, diskutována byla i na veřejných slyšeních. Málokteré normě, která prošla Sněmovnou bylo věnováno tolik pozornosti. Přesto byla pod falešnou záminkou potopena.

Vše nasvědčuje tomu, že reálným důvodem shození je snaha některých stran ovlivnit nadcházející volbu nového vedení myslivecké jednoty. Nasvědčuje tomu několik věcí. Tou první je zmiňovaná a velmi podivná argumentace na plénu Sněmovny. Tou druhou jsou reakce některých lidí uvnitř myslivecké komunity – obratem jsem zaznamenal fámy o tom, že by opoziční návrhy na změny mysliveckého zákona mohly projít a že je to chyba současného vedení ČMMJ. Jako jeden z předkladatelů opakuji, že naše návrhy na posílení práv vlastníků a pachtýřů honebních pozemků NEMĚLY, pod vlivem myslivecké lobby, šanci projít. Třetím signálem je dnešní nepřesvědčivá argumentace zástupců ministerstva i KSČM na jednání Zemědělského výboru, kde nedokázali veřejně pojmenovat a obhájit shození návrhu a místo toho jsme byli svědky dalších podivností.

Je to škoda, která bude mít nedozírné následky. V posledních letech investujeme mnoho miliard do obnovy lesů po kůrovcové kalamitě a do stabilizace lesnického sektoru. Na nutnosti změnit některé věci v mysliveckém hospodaření panuje široká shoda. Místo věcné debaty jsme ale svědky politikaření, které vede k tomu, že investované miliardy budou takříkajíc spláchnuty do toalety. Je to odporné, protože tato sabotáž bude mít velmi negativní dopady na českou krajinu, zvěř v ní a o zemědělství a lesnictví ani nemluvě. Nejhorší důsledky to ale bude mít na myslivost jako takovou a zejména na jednotu, protože pod tíhou zhoršující se situace se v budoucnu zvýší tlak na změny, takže tolik potřebná věcná a citlivá diskuze bude výrazně obtížnější. Jediné, co nevím je, zda si to dotčení politici a zástupci myslivecké komunity neuvědomují a nebo je jim to prostě, v honbě za vlivem a prestiží, jedno.