Praha, 18. listopadu 2020 – Velmi podezřelé odvolání Dozorčí komise České televize bez jakékoliv diskuze i věcného zdůvodnění proběhlo minulý týden na návrh Hany Lipovské. Lipovská, úzce spjatá s Janou Bobošíkovou, prosadila na posledním jednání rady rovněž absurdní odmítnutí nákupu pozemků pod budovou ostravské pobočky České televize. Dnes proběhne ještě jednou jednání Rady České televize, kdy její členové budou naposledy tuto věc diskutovat. Později již nebude možné, aby Česká televize předkupního práva využila. Na čtvrtečním mimořádně svolaném Volebním výboru se budu s pirátským kolegou Radkem Holomčíkem zajímat o to, zda je odvolání členů Dozorčí komise ČT platné a v souladu se zákonem.

Při rozhodování je často nutné zvolit ekonomicky nejvhodnější variantu s ohledem na všechny důsledky. Podle stanoviska právníků vedení ČT zaslaného před dnešním jednáním členům rady nepotřebuje generální ředitel souhlas rady při nákupu nemovitostí. Žádný z radních, kteří mají znát podrobně zákon o ČT, na tuto věc během minulého jednání neupozornil. Součástí transakce by ovšem měla být i směna pozemků, kdy zbavování se majetku schvaluje rada.

Ostravská ČT vlastní pozemky pod budovou, ale malá část plochy s přístupovou cestou a další zásadní infrastrukturou patří dvěma občankám z Francie a USA. Tento klíčový pozemek těžko může někdo jiný využít. Majitel pozemku ovšem může znemožnit jeho využívání nebo požadovat vysoké nájemné. Obě občanky navázaly kontakt s obchodníkem s nemovitostmi, který o tyto a další nemovitosti projevil zájem, a dokonce s nimi podepsal smlouvu o budoucí koupi. Nicméně Česká televize má k těmto nemovitostem zákonné předkupní právo ve stanovené lhůtě, která skončí tento čtvrtek 19. listopadu 2020.

Pokud Česká televize zmešká termín, dostane se do velmi složité situace. Možný budoucí majitel se již pro vedení ostravské ČT vyjádřil, že za nájem bude požadovat 360 tisíc korun ročně, což je zhruba trojnásobek stávajícího nájmu a pouze zhruba čtvrtina nyní požadované ceny koupě v rámci předkupního práva. Během jednání rady minulý týden padlo, že případný spor o nepřiměřené nájemné mezi Českou televizí a novým majitelem by pak nejspíš musel řešit soud.

Rada ČT tuto věc ještě jednou projedná dnes. Radní Lipovská argumentovala tím, že nabízená cena pozemku je vyšší než cena odhadnutá znalcem. Tento pozemek má ovšem pro ČT vyšší hodnotu a levnější varianta zde zkrátka není dosažitelná. Pokud by se majitelem pozemku stal obchodník s nemovitostmi, tak se celá záležitost pravděpodobně prodraží nejenom finančně, ale i z hlediska času. Navíc kupující určil tržní cenu a není pravděpodobné, že by byl ochoten pozemek prodat pod cenou, kterou musel sám zaplatit. Nevyužití předkupního práva by nebylo v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře. A z toho pramení i případné další důsledky.

Dle působení radní Lipovské mi připadá, že se snaží v deklarované spolupráci s Janou Bobošíkovou využívat každé příležitosti k destabilizaci České televize. Je proto nutné zabránit tomu, aby Česká televize ztratila svoji nezávislost na aktuální vládnoucí většině a vysokou míru důvěryhodnosti i objektivity. Žádný koncesionář si pro veřejnoprávní ČT nemůže přát osud polské či maďarské televize, které se staly pouze nekritickým nástrojem vládní propagandy.

Na čtvrtek 19. listopadu jsme svolali mimořádný Volební výbor Poslanecké sněmovny, kde nám zástupci Rady ČT mají předat informace o aktuálním dění. S kolegou Radkem Holomčíkem nás také bude zajímat, jestli odvolání členů dozorčí komise, která je poradním orgánem rady, bez řádného odůvodnění je platné a zdali radní, kteří pro odvolání hlasovali, neporušili zákon. Dle zákona o ČT se při odvolání postupuje přiměřeně paragrafu 6, kde musí být pro odvolání uveden jeden ze tří důvodů.

Podrobnosti k tomuto případu lze najít na záznamu z jednání Rady ČT z 11. listopadu a v zápisu z 21. října. Připojuji zároveň jednoduchou ilustraci z katastru nemovitosti, která zobrazuje vlastnické poměry pod budovami České televize a chronologický přehled. <embed alt="ČT Ostrava – katastr" embedtype="image" format="left" id="10140" />