Praha, 18. listopadu 2019 – Vláda na svém dnešním zasedání doporučila Sněmovně přijmout návrh daně z digitálních služeb ve výši 7 procent z obratu. Zdanění se má týkat nadnárodních korporací jako Google, Amazon či Facebook. I když s potřebou řešit tuto problematiku souhlasím, je nejdříve nutné podrobně prodiskutovat všechny připomínky, které v připomínkovém řízení podali Sdružení pro internetový rozvoj, Svaz průmyslu a dopravy a další. Znění stávajícího návrhu by totiž mohlo dopadnout i na některé české společnosti, které již daně v České republice řádně odvádí, což by nemělo být smyslem zákona. Naopak smyslem má být narovnání podnikatelského prostředí tak, aby české společnosti nebyly v nevýhodě. Nyní nastávají situace, kdy například Google v Česku odvede na daních zhruba třicetkrát méně než česká společnost Seznam s přibližně stejným tržním podílem.

Problematiku férového zdanění nadnárodních korporací, které oproti českým společnostem neplatí ze zisku na našem území adekvátní daně, a tak získávají konkurenční výhodu, je nutné řešit. Stávající nastavení daňových zákonů nereflektuje globální vývoj především digitálního trhu. Návrh by se měl týkat těch nadnárodních společností, které se svou agresivní daňovou optimalizací placení daní vyhýbají. Podle našich analýz by daň mohla dopadnout i na více než ministerstvem financí odhadovaných 16 zahraničních společností, včetně několika českých. Již v připomínkovém řízení jsme též poukázali na příliš vysokou sazbu daně ve výši 7 procent obratu. V ostatních zemích EU, které národní legislativu digitální daně zavádějí, se sazba pohybuje zpravidla mezi 3 až 5 procent. Podle našich propočtů by navržená výše mohla pro některé společnosti znamenat ekvivalent i více než 30 procent daně z příjmů. I z tohoto hlediska není vhodné experimentovat s tak vysokou sazbou, která by mohla také ohrozit naše dobré vztahy a ekonomickou spolupráci se Spojeným státy, odkud pochází majitelé většiny dotčených společností.

Již na únorovém jednání Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku jsem požádal zástupce Ministerstva financí o přípravu návrhu, kterým bychom mohli vyvinout tlak během jednání Ecofinu na přijetí společného řešení. Přijetí celosvětových nebo alespoň celoevropských pravidel totiž považujeme za vhodnější. Některé státy, které na stávajícím stavu vydělávají – včetně Irska, se k tomu stále staví negativně. Protože změna zákonů v oblasti daní musí být přijata v EU jednomyslně, samotná příprava národní legislativy vytváří tlak na společné hledání řešení.