Praha, 23. března 2020 – Koronavirová nákaza bude pro mnoho občanů České republiky znamenat existenční problémy. Zvýšení daňové slevy na poplatníka a možnost jejího předčasného vyplacení již v dubna 2020 by znamenalo dočasné zavedení obdoby základního příjmu, který by za současné situace pomohl přečkat tíživé období mnoha lidem. S tímto návrhem jsem se dnes v dopise obrátil na ministryni financí Alenu Schillerovou. Konkrétní znění návrhu je následující:

Současná výše daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 činí 24 840 korun ročně, a i přes růst inflace v posledních deseti letech nedošlo k jejímu zvýšení od roku 2008. V tuto chvíli proto navrhuji zvýšit daňovou slevu na poplatníka v souladu s návrhem kolegy poslance Mikuláše Ferjenčíka na 33 000 korun ročně. Současně s tím by se pro osoby od osmnácti let věku, které nepobírají důchod nebo jinou formu státní výsluhy, změnila pro krizový rok 2020 forma slevy na bonus. To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmů.

Stát by následně měl umožnit předčasné vyplacení daňového bonusu již v příštím měsíci v maximální výši 33 000 korun v několika měsíčních platbách, kdy maximální výše měsíční platby by činila 11 000 korun a poslední platba by byla státem odeslána nejpozději v prosinci tohoto roku. Obdobně by mohly být vyplaceny i další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti. Žádost o předčasné vyplacení by mohli podat všichni občané České republiky na svůj finanční úřad i elektronicky. Zřídit datovou schránku lze bezplatně na každém CzechPointu. Elektronických podání by pomohlo snížit koncentraci lidí na finančních úřadech. Zaměstnancům, kteří podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a již část slevy uplatnili, by se snížila maximální vyplacená část o již uplatněné slevy.

Vyúčtování daňové slevy/bonusu proběhne standardně odevzdáním daňového přiznání za rok 2020, kdy následně proběhne případné doplacení daně. Současná novela MOJE daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Vytvořené datové schránky nově nebude nutné používat povinně a příští rok bude na základě mého návrhu prodloužena lhůta pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc.

Výhodou tohoto řešení je férový přístup ke všem občanům, při kterém se současně prostředky dostanou potřebným téměř ihned. Nízká administrativní náročnost a předpoklad, že žádat nebudou ti, kdo prostředky akutně nepotřebují, protože prostředky stejně získají nejpozději při podání daňového přiznání, dělá tuto variantu snadno realizovatelnou.

Náklady na navýšení daňové slevy a rozšíření okruhu příjemců odhaduji na zhruba 50 až 60 miliard korun, přičemž až 35 miliard se pravděpodobně vrátí přes platby daní, povinných pojistných a dalších poplatků zpět do rozpočtu. Skutečný náklad pro státní rozpočet daného opatření může být zhruba 25 miliard korun.