Praha, 20. října 2020 - Po tlaku Pirátů se sice vláda rozhodla vyhlásit otevřené výběrové řízení na nového předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ale podmínky, které stanovila, prakticky vylučují uchazeče ze soukromého sektoru. Žádáme proto kabinet, aby podmínky ještě upravil, jinak výběrové řízení nesplní svůj účel.

Vláda na svém pondělním jednání přijala mimo jiné usnesení, na základě kterého má dojít k otevřenému výběrovému řízení na pozici šéfa antimonopolního úřadu. Zároveň ustanovila výběrovou komisi v počtu tří členů ve složení Ing. Yvona Charouzdová, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler a RNDr. Josef Postránecký. To za Piráty vítáme, byli jsme to totiž právě my, kdo kabinet tvrdě kritizoval za původní záměr jmenovat předsedu klíčového dozorového orgánu na základě zákulisních dohod. Podmínky výběrového řízení uvedené v příloze vládního usnesení ovšem prakticky vylučují jakéhokoliv kandidáta ze soukromého sektoru, a to požadavkem na bezpečnostní prověrku.

Podle vládního dokumentu uchazeč musí přiložit k žádosti o výběrové řízení oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi ve stupni utajení „důvěrné“ a „tajné“. Zatímco u oprávnění „důvěrné“ musí být tento požadavek splněn v době podání přihlášky, u oprávnění pro režim „tajné“ stačí, aby žadatel pouze doložil, že o oprávnění zažádal nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování. Proč nejsou podmínky nastaveny jednotně, není nijak vysvětleno. Jelikož řízení o vydání oprávnění v režimu „důvěrné“ trvá zpravidla tři měsíce, není fyzicky možné, aby oprávnění doložil někdo, kdo jej v tento okamžik nemá. Tato skutečnost prakticky vylučuje nejen velkou část veřejné správy, ale především celý soukromý sektor. Přitom doposud prověrku nepotřebovalo ani současné vedení ÚOHS včetně jeho předsedy.

Vyzýváme proto vládu k úpravě podmínek výběrového řízení na post šéfa antimonopolního úřadu tak, aby uchazeč pouze prokázal, že o bezpečnostní prověrku v režimu „důvěrné“ zažádal před podáním přihlášky nebo před vydáním rozhodnutí o jmenování. Jedině tak otevřené výběrové řízení splní svůj požadovaný účel.