Praha, 19. srpna 2020 – Na dnešní mimořádné schůzi prošel pozměňovací návrh k zákonu, který upravuje možnosti voleb pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci. Přijatý návrh zajišťuje beztrestnost lidem, kteří se vydají z domácí karantény k zvláštní komisi (drive-in). Výjimka se přitom vztahuje pouze na nezbytné úkony učiněné vzhledem k volbám.

Schválený vládní návrh dal zákonnou možnost volit lidem, kteří budou v době voleb v karanténě. Tuto myšlenku jsme formulovali společně s opozicí, a proto jsme výsledné řešení podpořili. Úprava však vyvolala otázky, jestli ti, kteří se z karantény vydají na cestu motorovým vozidlem ke zvláštnímu hlasovacímu místu neporušují karanténu a nevystavují se nebezpečí pokuty. Proto jsem formuloval pozměňovací návrh, který jasně deklaruje, že cesta k volebnímu místu není porušením uložené karantény, stejně jako další nezbytné úkony k odvolení. Kromě toho budeme s Piráty nadále prosazovat legislativu, která by zavedla právo korespondenčně volit i v dalších typech voleb.