Štrasburk, 5. října 2022 – Evropská komise neposkytla europoslancům dostatečné odpovědi na jejich otázky týkajících se pozastavení plateb Maďarsku. Uvedl to pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Podle něj je potřeba co nejdříve přistoupit k ochraně evropského rozpočtu kvůli maďarskému nedodržování zásad právního státu. Maďarsku hrozí, že přijde o více než 7,5 miliardy EUR, navrhla to Evropská komise.

„Poslední měsíc jsme očitými svědky toho, jak Komise selhává ve své roli bránit právní stát a evropský rozpočet – a s tím ztrácí i naši důvěru v evropské instituce. Namísto toho se aktivně snaží vycházet autoritářům vstříc a vyjednávat nesmyslné kompromisy. I kdyby Maďarsko naplnilo všech 17 milníků, které navrhuje Komise, systematickou korupci to v zemi nevymítí. A to ani nemluvím o tom, že podle Komise Maďarsko pravděpodobně pro vydání dané částky nebude ani muset daná kritéria splnit,“ vysvětluje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Kvůli ohrožení evropského rozpočtu už na minulém plénu europoslanci rozhodli o tom, že by mělo být Maďarsko nazýváno jako hybridní režim volební autokracie. „Maďarsko už dávno není demokracie. Naprosto nechápu, proč se Komise zdráhá plně využít nástroj mechanismu podmíněnosti a Maďarsku pozastavit veškeré platby, dokud se situace viditelně nezmění. Evropská demokracie nepotřebuje nesmyslné milníky, potřebuje hledat aktivní řešení. Navíc evidentně nemáme způsob jak ověřit, že Orbán milníky skutečně splnil. Zjednodušeně řečeno, dosavadní opatření oligarchům pouze napomáhají,“ dodává Peksa.

Pirátský europoslanec nakonec ještě zmiňuje znepokojení s dosavadním přístupem Komise k Maďarsku. „Pokud nám skutečně záleží na demokracii, nelze se spokojit s tím, že konečné rozhodnutí leží na Radě členských států. Už teď je naprosto jasné, že Orbána podpoří jeho evropští spojenci, podle kterých Maďarsko milníky splňuje, ačkoliv realita bude opačná. Pokud Maďarsko doopravdy skutečně cítí potřebu bojovat proti korupci, určitě neodmítne vstoupit do EPPO. V opačném případě pak jde jen o přetvářku,” vysvětluje Peksa.

Evropská komise na jaře využila proti Maďarsku nový nástroj, tzv. mechanismus podmíněnosti, který zavazuje vyplacení evropského rozpočtu členskému státu na základě stavu právního státu. Stalo se tak po dvou letech od jeho schválení. Maďarská vláda ale i nadále v zemi zneužívá obrovské sumy evropských peněz na potlačování nezávislých soudů, svobodného tisku a lidských práv menšin.