Praha, 18. října 2018 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes podává poslanecký návrh zákona zavádějící veřejný funkční rejstřík vlastníků vycházející ze zahraničních zkušeností. Piráti věří, že skutečný příjemce veřejných peněz musí být dohledatelný. Období, kdy se vyšetřovatelé a aktivní občané snažili vystopovat příjemce dotací či veřejných zakázek například na Kypru či Panenských ostrovech, musí jednou provždy skončit. Současný rejstřík vlastníků je veřejnosti nedostupný a poloprázdný – neplní účel ani ve vztahu k vyšetřovatelům. Navíc je zbytečně administrativně náročný.

„Chybějící funkční rejstřík vlastníků způsobil českému státu škody v řádech desítek miliard Kč. Tento rejstřík byl na podzim 2016 přijat v doslova tragické podobě. Jeho znění tehdy připravilo Ministerstvo spravedlnosti s Ministerstvem financí pod vedením Andreje Babiše. Nyní je nutné napravit tuto závažnou chybu. Prosazujeme rejstřík, který bude veřejný, úplný, ověřitelný a umožní efektivní práci jednak policejním vyšetřovatelům, ale i aktivním občanům,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Neprůhledné vlastnictví firem je společným jmenovatelem mnohých závažných kauz. Skuteční příjemci podezřelých solárních dotací (takzvaní solární baroni) jsou často nedohledatelní. Pirátský předseda vyšetřovací komise OKD Lukáš Černohorský například pátrá po vlastnících bytů OKD na Kajmanských ostrovech.

„Podobných kauz je ale více – mnohdy se týkají ČEZu, VZP či státních podniků. Problém s vlastnictvím firmy měl v minulosti také Andrej Babiš, když tvrdil, že netuší, kdo je vlastníkem Čapího hnízda a pak pro změnu otočil, když uvedl, že vlastníkem jsou zejména jeho děti. Jedním z hlavních pirátských opatření proti korupci je znemožnit anonymizační schémata firem zakrývající vyvádění veřejných peněz a vyvádění nezdaněných zisků do zahraničí. Iniciativa jiných stran v této věci byla mírně řečeno vlažná,“ zmínil Michálek.

Současný rejstřík vlastníků je poloprázdný, zveřejňování informací o vlastnících je totiž nastaveno podobně jako u zveřejňování dokumentů ve sbírce listin – tedy podle Pirátů velice nedostatečně. Teprve pokud bude rejstřík veřejný, bude moci ten, kdo na tom má zájem, upozornit na to, že dokumenty v rejstříku chybí. Dnes do něj mají přístup jen vyšetřovatelé a soudy splnění povinnosti nekontrolují.

Návrh Pirátů však jde ještě dál: Bez transparentních vlastníků nebudou dotace.

„Podmínkou pro získání dotace je splnění informační povinnosti vzhledem k rejstříku skutečných vlastníků. Pokud někdo nezveřejní informací o svých skutečných vlastnících, tak nemůže získat dotaci. Toto jednoduché pravidlo inspirované slovenskou úpravou pomůže soudům, které by v současné době měly kontrolovat zveřejňování těchto informací, ačkoliv na to nemají kapacitu,“ uvádí člen pirátského analytického týmu Janusz Konieczny.

Pátá evropská směrnice proti praní špinavých peněz požaduje veřejný rejstřík vlastníků, který již byl zaveden například v Dánsku, Švédsku či částečně na Slovensku. Nově byl schválen rovněž v Polsku. Právě díky veřejnému rejstříku vlastníků v sousedních zemích Piráti získali důkazy o tom, že Andrej Babiš stále ovládá Agrofert a doručili je následně Evropské komisi, která se začala zabývat možným porušováním evropských a českých předpisů ve vztahu ke střetu zájmů Andreje Babiše.