AUTOR ČLÁNKU:
REDAKCE

Štrasburk, 17. ledna 2023 - Evropský parlament podpořil nová pravidla pro efektivní nakládání s odpadem. Vnáší transparentnost do mezinárodního vývozu odpadů a skládkování a lépe chrání před potenciálními negativními dopady na zdraví i životní prostředí. Díky otevřeným datům také bude snazší vyhodnotit, jestli má vyvážený odpad nějaký potenciál pro druhotné využití surovin.

Státy EU každoročně vyvezou mimo evropské území přes 30 milionů tun odpadu. Takové množství přitom zahrnuje i řadu surovin a materiálů, které by bylo možné zrecyklovat a znovu použít. Navíc dnes není zcela jasný osud vyvezených odpadků, protože často končí i v zemích s nižší ochranou životního prostředí nebo lidského zdraví. To se má změnit s novými pravidly pro mezinárodní vývoz odpadů, která dnes podpořil velkou většinou Evropský parlament.

V cirkulární ekonomice nejsou odpady sprosté slovo, ale důležitá surovina. V jednadvacátém století máme nástroje na to, abychom s odpady nakládali chytře a nepřipravovali se zbytečně o materiál, který dokážeme znovu použít. Základem je transparentnost a otevřená data, která nám umožní mimo jiné i lépe rozlišit, co je bezpečný a znovupoužitelný odpad a kde už se potýkáme s látkami, které mohou mít negativní dopad na lidské zdraví,“ vysvětluje europoslanec a předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa.

Právě veřejné informace o složení a původu odpadu budou nově jedním z pilířů pravidel pro přeshraniční vývoz odpadů. Další změnou je i přísnější povinnost nakládat s odpady tak, aby se minimalizovaly dopady na lidské zdraví. Podobné zásady se budou týkat i případů, kdy se odpad vyváží za hranice Evropské unie. Větší transparentnost dopadne i na nelegální vývoz odpadu, bude totiž snazší zjistit, odkud materiál pochází a kdo je za něj odpovědný.

Návrh nových pravidel pro mezinárodní vývoz odpadu nyní projednají zástupci Evropského parlamentu s představiteli jednotlivých členských států. Pokud najdou shodu, bude nařízení přímo účinné ve všech evropských státech bez nutnosti další implementace.