Státy EU každoročně vyvezou mimo evropské území přes 30 milionů tun odpadu. Takové množství přitom zahrnuje i řadu surovin a materiálů, které by bylo možné zrecyklovat a znovu použít. Navíc dnes není zcela jasný osud vyvezených odpadků, protože často končí i v zemích s nižší ochranou životního prostředí nebo lidského zdraví. To se má změnit s novými pravidly pro mezinárodní vývoz odpadů, která dnes podpořil velkou většinou Evropský parlament.

V cirkulární ekonomice nejsou odpady sprosté slovo, ale důležitá surovina. V jednadvacátém století máme nástroje na to, abychom s odpady nakládali chytře a nepřipravovali se zbytečně o materiál, který dokážeme znovu použít. Základem je transparentnost a otevřená data, která nám umožní mimo jiné i lépe rozlišit, co je bezpečný a znovupoužitelný odpad a kde už se potýkáme s látkami, které mohou mít negativní dopad na lidské zdraví,“ vysvětluje europoslanec a předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa.

Právě veřejné informace o složení a původu odpadu budou nově jedním z pilířů pravidel pro přeshraniční vývoz odpadů. Další změnou je i přísnější povinnost nakládat s odpady tak, aby se minimalizovaly dopady na lidské zdraví. Podobné zásady se budou týkat i případů, kdy se odpad vyváží za hranice Evropské unie. Větší transparentnost dopadne i na nelegální vývoz odpadu, bude totiž snazší zjistit, odkud materiál pochází a kdo je za něj odpovědný.

Návrh nových pravidel pro mezinárodní vývoz odpadu nyní projednají zástupci Evropského parlamentu s představiteli jednotlivých členských států. Pokud najdou shodu, bude nařízení přímo účinné ve všech evropských státech bez nutnosti další implementace.