Praha, 25. září 2018 – Pirátský poslanec Lukáš Kolářík dnes na tiskové konferenci informoval o pirátské novele exekučního řádu. Konec hromadění exekucí je jeden z klíčových bodů Pirátů, se kterými vstoupili do Sněmovny. Navrhovaná úprava zavádí princip teritoriality, tedy místní příslušnosti exekutora, a slučování exekucí. Současný nerovný vztah, kdy si exekutora vybírá věřitel, není v souladu s požadavkem na nestrannost a nezávislost vykonavatele veřejné moci, kterým exekutor je a neexistence teritoriality komplikuje možnost dlužníků efektivně splácet dluhy.

„Novela je zásadní, protože zavádí místní příslušnost exekutorů, takzvanou teritorialitu. Teritorialita by měla být na úrovni krajského soudu, tedy fakticky kraje. Bude docházet k automatickému výběru exekutora pomocí tzv. kolečka, jako je to u insolvenčních správců. V případě, že na dlužníka bude tento postup již aplikován, případná další exekuce bude směřovat ke stejnému exekutorovi. To povede k lepšímu přehledu o exekucích a bude vyšší pravděpodobnost efektivního vymáhání dluhů, a to i z důvodů menších nákladů na exekuci. Celkově dojde ke snížení nákladů celé společnosti a omezení šedých a černých zón ekonomiky, kam se dlužníci často uchylují,“

uvedl na dopolední tiskové konferenci autor novely Lukáš Kolářík její hlavní přínos.

„Kromě jednodušší komunikace mezi exekutorem a dlužníkem a nižších výdajů na vymáhání má zákon ulevit i dotčeným institucím, jako jsou zaměstnavatelé, katastr nemovitostí nebo banky, kterým odpadne množství zbytečné administrativy. Návrh tak odstraní výrazné bariéry v zaměstnávání osob s vícečetnými exekucemi a ukončí byznys se skupováním pohledávek. V současnosti je exekutor vlastně podnikatel, který shání zakázky a jeho přístup k malým věřitelům tomu odpovídá. Návrh Pirátů tento přístup zrovnoprávní,“

informoval Kolářík. A také dodal, že v Evropě je to pouze Nizozemí a Česká republika, kde není dosud zaveden princip místní příslušnosti.

„Návrh, který má podporu napříč politickým spektrem, dnes nahráváme do elektronického systému, a tak je poslední možnost pro kolegy poslance tento návrh spolupodepsat,“

uzavřel téma Kolářík s tím, že veškeré informace o připravovaném zákonu, včetně kompletního znění novely, důvodové zprávy a nejčastějších dotazů lze nalézt na nově vzniklém webu exekuce.pirati.cz.