Evropská komise zaslala v úterý Stálému zastoupení ČR při EU dopis, ve kterém konstatovala, že auditní řízení ke střetu zájmů, který se týkal bývalého premiéra Andreje Babiše, uzavřela. Tento krok ukončil více než tři roky trvající řízení, během kterého česká strana tvrdohlavě odmítala přijmout některé závěry Evropské komise a hrozila dokonce podáním žaloby. Audit přitom zpracovali přední experti Evropské komise z řad auditorů a právníků. Nyní již česká strana díky krokům nové vlády konečně dodržuje předpisy ke střetu zájmů, zavedla všechna doporučení a ze závěrečného dopisu je zřejmé, že Evropská komise tento posun k férovému a čistému dotačnímu prostředí oceňuje.

V současné době všichni poskytovatelé dotací pečlivě ověřují, aby veřejné prostředky nezískaly společnosti, které jsou ovládané členy vlády. Dokonce k tomu vedou a aktualizují přehledy o společnostech ovládanými členy vlády, aby tak byl dodržen zákon o střetu zájmů i evropské finanční nařízení ke střetu zájmů. „Moje předchůdkyně Klára Dostálová se bohužel neřídila závěry expertů, bojovala primárně za zájmy holdingu pana Babiše a ohrozila tak čerpání evropských dotací. Předpisy ke střetu zájmů by měly zabránit tomu, aby se podobná situace kdykoliv v budoucnu opakovala,” uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Předchozí vláda dokonce změnila zákon o evidenci skutečných majitelů, který tak byl v rozporu s evropskou legislativou a velmi vážně hrozilo zablokování 180 miliard Kč z Národního plánu obnovy i zastavení proplácení evropských dotací. Tato změna opět vyhovovala podnikání Andreje Babiše. Naštěstí na počátku července tohoto roku byl tento zákon opraven, tyto prostředky se podařilo zachránit a Evropská komise opět pozitivně hodnotila českou stranu za její nezávislý a odborný přístup v této věci,” říká Ivan Bartoš.

Audit Evropské komise dospěl například k závěru, že došlo k nezákonnému přidělení dotace ve výši 100 milionů Kč společnosti Pekárna Zelená louka z koncernu Agrofert na toastovou linku, neboť se nejednalo o inovaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto zahájilo řízení o odnětí dotace. „Předpokládám, že všechny nezákonně přidělené dotace budou analogicky vymáhané, ačkoliv to může vést k soudním řízením. Oligarcha Andrej Babiš je velmi hamižný a neváhal si vzít občany jako rukojmí. Andrej Babiš a jeho holding musí dodržovat zákony stejně jako běžní podnikatelé a nemůže mít privilegované postavení ve vztahu k veřejným prostředkům,” dodává Ivan Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj je odpovědné za metodické řízení při čerpání evropských dotací a upravilo proto Jednotné metodické prostředí, které nastavuje základní pravidla pro využití fondů EU v ČR. Tyto metodické postupy promítly všechna doporučení Evropské komise a měly by proto včas identifikovat střet zájmů a zabránit vzniku jakékoliv škody. Evropská komise není nepřítelem a takto je nutné vnímat její doporučení. MMR činí kroky, aby se zabránilo zneužívání veřejných prostředků, které jsou nezbytné pro celou řadu oblastí - podpory vzdělávání, investic, ekologických projektů či rozvoji kultury.