Praha, 6. května 2020 – Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení podpořila vládní návrh na zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturitní zkoušky. Piráti předložili návrh na zrušení povinné zkoušky z matematiky a zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem u maturity již v červnu loňského roku v reakci na původní verzi vládního návrhu, která se zavedením povinné zkoušky z matematiky u maturitní zkoušky počítala. Ministr Robert Plaga o několik měsíců později předložil téměř totožný návrh vládní novely. Piráti tento návrh podpořili.

„Návrh na zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity jsme předložili již na jaře loňského roku. Původní záměr vlády na náběh povinné zkoušky z matematiky v roce 2021 byl dnes definitivně přehodnocen a vláda nakonec převzala náš návrh na zachování volby za svůj. Pro studenty tím skončilo období nejistoty vyvolané nejasnou pozicí vládních poslanců, kteří se v průběhu projednávání novely stavěli proti vládnímu návrhu,“ uvedl pirátský poslanec Lukáš Bartoň, předkladatel původního pirátského návrhu novely.

Pirátská strana dlouhodobě poukazuje na to, že současný model maturity má řadu nedostatků, které je třeba řešit prioritně, pokud má mít maturitní zkouška smysl a výpovědní hodnotu. I z tohoto důvodu Piráti nesouhlasili s tím, že by měla být zkouška z matematiky povinná.

„V Pirátské straně považujeme matematiku, rozvoj matematického a logického myšlení za velmi důležité. V prvé řadě je nicméně nutné zaměřit pozornost na posilování kvality výuky. A to nejen na středních školách, ale i na druhém stupni základních škol. Výuka musí být rovněž víc zaměřena na aplikaci znalostí a dovedností. Z analýz MŠMT vyplývá, že právě s aplikací znalostí a dovedností mají žáci největší problémy. Zavedení povinné zkoušky z matematiky samo o sobě znalosti a dovednosti žáků v matematice nijak neposílí,“ dodává Bartoň.

Piráti ve Sněmovně rovněž iniciovali diskusi o tom, jak by maturita mohla do budoucna vypadat, a to právě ve vazbě na kritiku současného modelu. Maturita by měla být z pohledu Pirátů prostředkem ke zhodnocení toho, co se žáci na střední škole skutečně naučili. Neměla by vytvářet umělou bariéru, která žákům uzavírá jejich další vzdělávací dráhu či možnost následného pracovního uplatnění.

„Co je pro nás největším zklamáním je to, že se dnes nepodařilo prosadit náš návrh, aby bylo žákům, kteří u maturitní zkoušky neuspějí, z pohledu zákona přiznáno středoškolské vzdělání bez maturity. Považuji za tristní, aby žák, který úspěšně ukončil studium na střední škole, skončil pouze se základním vzděláním, pakliže nezvládne maturitní zkoušku,“ dodává Bartoň. Započtení úspěšně ukončeného čtvrtého ročníku, byť bez maturity, je největším deficitem vládního návrhu, a zároveň největším rozdílem oproti zamítnutému pirátskému návrhu.