"V Evropské unii není proplacena včas skoro každá druhá faktura. To znamená problémy především pro malé a střední podniky i pro živnostníky. Problémy s finančními toky způsobené právě pozdními platbami stojí podle dat za každým čtvrtým bankrotem, který takový podnik v Evropě postihne. Firmy čelí situacím, kdy včas neobdrží peníze, a tak třeba nemohou uhradit splátku nebo ani zaplatit zaměstnancům jejich mzdy. Naše ekonomika je na menších firmách a živnostnících postavena. Takto jim házet klacky pod nohy znamená dusit naši ekonomiku,” vysvětluje Kolaja problém.

Právě na to nová směrnice reaguje. Nastavuje nové limity pro splatnost faktur a přináší kroky proti predátorským smlouvám.

Na dlouhé lhůty splatnosti faktur si bohužel často potrpí veřejná správa. Nově jsme pro orgány veřejné moci nastavili třicetidenní lhůtu, během které musejí faktury proplatit. Pro soukromé firmy pak tento limit činí šedesát dní s výjimkou pro různé sezónní zboží, jako jsou hračky nebo sportovní vybavení. Tam stačí zaplatit do 120 dnů od obdržení faktury. Směrnice přinese i přísnější pravidla, co se týče různých nekalých praktik. Aby malí živnostníci, kteří si nemohou dovolit zaměstnávat týmy právníků, nedopláceli na podvodné chování,” dodává Kolaja.

Přijatý text je pozicí Evropského parlamentu. O finální podobě směrnice bude nyní Parlament jednat s Evropskou komisí a zástupci národních vlád.