Nová směrnice, kterou jsme dnes schválili, požaduje, aby byly plastové obaly využívány jen tam, kde to je skutečně nutné. Tedy třeba u syrového masa, ryb, nebo mléčných výrobků,“ říká europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. „V plastovém obalu se dnes prodává kde co. Pokud nemáte čas navštěvovat bezobalové obchody, zamořování planety pytlíky a jiným plastem se prostě nevyhnete. I proto vzrostlo jen mezi lety 2009 a 2020 celkové množství odpadu vyprodukovaného z obalů o 20 procent,“ upozorňuje Kolaja.

Recyklujeme sice více než v minulosti, produkce odpadu v EU ale roste raketovým tempem. Ze značné části je to právě kvůli jednorázovým plastovým obalům. Nová pravidla se soustředí na prevenci tvoření odpadu a nastaví situaci na trhu tak, aby byly zvýhodněny ekologicky šetrnější varianty,“ dodává Kolaja.

Směrnici podporuje také jeho kolega europoslanec Mikuláš Peksa. „Součástí je rozšířená odpovědnost výrobce prostřednictvím financováním sběru a zpracovávání obalových odpadů. Iniciativu totiž musíme podpořit také odpovídajícím systémem nakládání s odpadem. Zvlášť v Česku, kde jsme sice v recyklování dobří, ale chybí nám efektivní infrastruktura, která by se s recyklovaným odpadem dokázala vypořádat a využít ho,“ říká Peksa.

Směrnice se také zaměřuje na tzv. PFAS, nazývané také jako věčné chemikálie. Podle dnes schváleného textu, už nebude možné využívat obaly s těmito přidanými látkami v přímém kontaktu s potravinami. To vítá například český spolek na ochranu životního prostředí Arnika.

Konkrétně u PFAS se jedná o zcela zbytečné přidávání toxických látek do produktů, které mají životnost několika hodin, možná minut, přitom přispívají ke kontaminaci pitné vody látkami, které se v přírodě vůbec nerozkládají. Dlouhodobé vystavení těmto látkám navíc patrně souvisí s výskytem rakoviny ledvin a varlat, onemocněním štítné žlázy, obezity i neplodnosti,“ říká Karolína Brabcová ze spolku Arnika.

Směrnice řeší také snadnější třídění odpadu nebo recyklaci obalů od spotřebičů. Podle očekávání by její finální schválení mělo přijít ještě v tomto mandátu, tedy do června 2024.